20/ Công văn vận động CNVC-LĐ đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng Công nhân" lần thứ 11 năm 2019.

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

___________

Số: 72/CV-LĐLĐ

V/v Vận động CNVC-LĐ đóng góp ủng hộ chương trình

"Tháng Công nhân" lần thứ 11 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

________________________

Quận 11, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

 

 

 

Kính gởi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.


Căn cứ thông báo số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân” lần 11 năm 2019, trong đó có việc vận động các nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với những trường hợp sau:


1. Bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị có hoàn cảnh khó khăn.


2. Xây dựng “Mái ấm công đoàn”.


3. Công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.


4. Công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 75% trở lên.


Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 kêu gọi công đoàn cơ sở trực thuộc, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động…tích cực đóng góp ủng hộ chương trình chăm lo trong Tháng công nhân” lần 11 năm 2019.


- Mức ủng hộ ít nhất: 50.000đ/ cán bộ, công chức, viên chức (Khối nhà nước).


- Mức ủng hộ ít nhất: 50.000đ/ người lao động (Khối ngoài nhà nước).


- Thời gian thực hiện từ nay cho đến hết ngày 15/5/2019.


- Địa điểm nộp: Văn phòng LĐLĐ Q.11 số 622 Lạc Long Quân, P.5, Q.11.


Đây là hoạt động trọng tâm có ý nghĩa thiết thực trong “Tháng công nhân” lần 11 năm 2019 nhằm góp phần chia sẻ với những trường hợp nêu trên, đề nghị các BCH CĐCS quan tâm, triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực ủng hộ chương trình này để thực hiện chăm lo cho các đối tượng trong “Tháng công nhân” lần 11 năm 2019.


Trân trọng !

 

 

Nơi nhận:

- TT, Ban CSPL LĐLĐ TP;

- TT. Quận ủy 11, UBND Q.11;

- Ban Dân vận Quận ủy 11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BTV, UBKT, BCH LĐLĐ Q.11;

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 


(Đã ký)


 


Nguyễn Tuấn

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban CSPL LĐLĐ TP;

- TT. Quận ủy 11, UBND Q11;

- Ban Dân vận Quận ủy 11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương;

- BTV, UBKT, BCH LĐLĐ Q11;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc;

- Lưu

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy