23/ Kế hoạch tổ chức hội thi "Cán bộ Công đoàn Giỏi" năm 2019.

(Nhấn để tải về)

 

LĐLĐ QUẬN 11 - BHXH QUẬN 11

___________________________

Số:167/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quận 11, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP


Tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn Giỏi” - năm 2019


Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); Kế hoạch số 70/KH-BHXH ngày 20/02/2019 của BHXH quận về thực hiện công tác thông tin, truyền thông năm 2019.


Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về Chính sách BHXH; BHYT; BHTN; BHTNLĐ-BNN cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong quận, Liên đoàn Lao động quận phối hợp Bảo hiểm xã hội quận xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn Giỏi” - năm 2019 như sau:


I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:


- Nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐCS về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nâng cao kiến thức về Luật Lao động; Luật BHXH; Luật BHYT; Luật việc làm... qua đó giúp cho cán bộ CĐCS tích lũy kiến thức nhằm thực tốt chức năng đại diện, bảo vệ CNVC – LĐ nơi mình đang công tác.


- Thông qua Hội thi “Cán bộ Công đoàn Giỏi” là hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về Chính sách BHXH; BHYT; BHTN; BHTNLĐ-BNN đến cán bộ làm công tác công đoàn cấp cơ sở.


II/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:


-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV BCH, UV UBKT các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Quận 11, mỗi CĐCS đăng ký tham gia hội thi từ 01 đến 02 người thuộc đối tượng nêu trên, lập danh sách tham gia dự thi gởi đăng ký qua group Zalo hạn chót ngày 15/7/2019 (thứ 2).


III/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:


- Nội dung thi: Các nội dung liên quan Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT; Luật việc làm…

 

- Hình thức thi: Các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm (gồm có 100 câu hỏi liên quan Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT; Luật việc làm... theo đề số chẳn, lẻ; mỗi thí sinh chỉ làm 01 đề).


Các thí sinh vào Website ldldq11.org.vn -> Liên đoàn Lao Động -> Hướng dẫn công đoàn cơ sở -> Ban CSPL hoặc mục thông báo LĐLĐ lấy bộ đề thi.


Thời gian làm bài 60 phút.


Ban giám khảo sẽ chấm điểm và trao thưởng cho các thí sinh có tổng số điểm cao nhất theo cơ cấu giải thưởng của Ban tổ chức.


Kết quả của hội thi sẽ được đăng trên website của Liên đoàn Lao động quận.


IV/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:


1. Đ/c Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch TT - Trưởng ban.
2. Đ/c Phạm Công Trúc - Phó Giám đốc BHXH Q.11 - Phó ban.
3. Đỗ Thanh Tú - Trưởng ban CSPL - Thành viên.
4. Đ/c Trần Văn Lạc - Trưởng ban TG - Thành viên.
5. Đ/c Nguyễn Thị Như Sương - Chánh VP - Thành viên.
6. Đ/c Liên Quế Hương - Kế toán BHXH Q.11 - Thành viên.
7. Đ/c Đỗ Thị Kim Thảo - Kế toán LĐLĐ - Thành viên.


V/ THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO:


1. Đ/c Dương Văn Nhân

- Chủ tịch LĐLĐ Q.11

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trinh

- Phó Giám đốc BHXH Q.11

3. Đ/c Phan Thị Minh Duyên

- Phó Chủ tịch LĐLĐ Q.11


VI/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :


- 01 Giải nhất: 1.000.000đ
- 01 Giải nhì: 800.000đ
- 01 Giải ba: 500.000đ
- 01 Giải Khuyến khích: 200.000đ


VII/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:


- Thời gian thi: Lúc 8 giờ 00 ngày 19/7/2019 (Thứ sáu).


- Địa điểm: HT TT BDCT Quận 11, 268 Bình Thới  Phường 10, Quận 11.


Trên đây là kế hoạch Hội thi Cán bộ Công đoàn Giỏi” - Năm 2019 đề nghị Ban Chấp hành CĐCS trực thuộc tích cực tham gia hội thi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban CSPL LĐLĐ quận (đ/c Đỗ Thanh Tú – ĐT: 0903990732) hoặc truy cập website của LĐLĐ quận 11 tải những nội dung liên quan đến hội thi.

 

BHXH QUẬN 11

PHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)Nguyễn Thị Ngọc Trinh

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC(Đã ký)Nguyễn Tuấn

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP; BHXH TP;

- Ban CSPL, VP/LĐLĐ.TP;

- TT Quận ủy, TT UBND quận 11;

- Ban dân vận Quận ủy;

- Đ/c Trương Quốc Cương - PCT UBND;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy – Trưởng BDV;

- Các CĐCS trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu VP.


Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy