30/ Công văn về việc tuyên dương Điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2019.

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

__________

Số: 37/CV-LĐLĐ

Về việc tuyên dương Điển hình tiên tiến

trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

 

 

 

Kính gởiBAN CHẤP HÀNH CĐCS TRỰC THUỘC.


Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Liên đoàn Lao động quận về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015 – 2019.


Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 11 đề nghị BCH CĐCS lập danh sách đề xuất tuyên dương như sau:


Đối tượng và tiêu chí tuyên dương:


1/ Tập thể:


Là các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận đã được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ thi đua hoặc Bằng khen giai đoạn 2015-2019.


2/ Cá nhân:


Khối Ngoài Nhà nước.


+ Đối tượng 1: (bình chọn)


Cán bộ kỹ thuật trực tiếp sản xuất (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Quản đốc xưởng, Tổ trưởng Tổ sản xuất) từ năm 2015 - 2019 có ít nhất 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp từ 300.000.000 đồng trở lên và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.


+ Đối tượng 2: (bình chọn)


Công nhân lao động trực tiếp sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước từ năm 2015 - 2019 có sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp từ 50.000.000 đồng trở lên và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.


Mỗi CĐCS lập danh sách 01 gương điển hình. Riêng CĐCS có từ 200 CNVC-LĐ mỗi đơn vị 02 gương điển hình.


Khối Nhà nước.


+ Đối tượng 3: (bình chọn)


Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong giai đoạn 2015-2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố” hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền (ít nhất 3 năm liên tục), đã được LĐLĐ quận tặng giấy khen, trong giai đoạn này có sáng kiến, giải pháp hữu ích đã được công nhận và áp dụng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.


Mỗi CĐCS lập danh sách 01 gương điển hình. Riêng CĐCS có từ 100 CNVC-LĐ mỗi đơn vị 02 gương điển hình.


Lưu ý:


Việc bình chọn gương điển hình tiên tiến phải thực hiện công khai, minh bạch đúng tiêu chí.


Các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu, Chiến sĩ thi đua, Lao động sáng tạo, cán bộ công đoàn tiêu biểu, đại diện cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ các phong trào thi đua; cần ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý...


Các đơn vị gởi danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tuyên dương kèm theo báo cáo thành tích và 01 hình 9x12 (đồng thời gởi kèm file đến email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) về Liên đoàn lao động quận (thông qua Ban Chính sách Pháp luật) chậm nhất ngày 25/3/2020 để theo dõi và tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Ban Chính sách Pháp luật (Đ/c Đỗ Thanh Tú, ĐT: 0903.990.732) để được hướng dẫn. CĐCS có thể truy cập website: ldldq11.org.vn vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG > Hướng dẫn công đoàn cơ sở > Ban Chính sách pháp luật hoặc vào THÔNG BÁO > LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG để thực hiện theo mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân.

 

 

Nơi nhận:

- CĐCS trực thuộc; "để thực hiện"

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)


Nguyễn Tuấn

 

Biên tập: NV.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy