8/ Hướng dẫn trình tự tổ chức Hội nghị Người Lao Động.

 

(Nhấn tải về)

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

 

(Dành cho C.ty Cổ phần, Cty TNHH, DNTN, cơ sở kinh doanh cá thể,

các loại hình HTX khu vực ngoài Nhà Nước)


Bước 1:


Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng nội dung ký kết thỏa ước lao động tập thể.


Phân công trách nhiệm trực tiếp từng việc liên quan cho các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại đơn vị.


Dự kiến thời gian lấy ý kiến của CNLĐ tại đơn vị.


Bước 2:


Sau khi các thành viên được phân công đã chuẩn bị xong các dự thảo báo cáo. Người sử dụng lao động và Ban Chấp hành CĐCS tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người lao động quán triệt mục đích ý nghĩa, lợi ích việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CNLĐ và tổng hợp các ý kiến để tiến hành thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.


Các thành viên được phân công tiếp tục hoàn chỉnh nội dung ký kết thỏa ước lao động đã được thảo luận đóng góp và dự kiến thời gian tổ chức “Hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể”.


Thành phần mời dự Hội nghị: Đại diện cấp ủy (nếu có), Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên (nếu có), Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng ban, quản đốc phân xưởng, đội trưởng sản xuất, các chủ tịch Công đoàn bộ phận, CNVC – LĐ.


Bước 3: Nội dung Hội nghị người lao động.


1. Phần nghi thức:


1.1 Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị:


- Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị bao gồm: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty, thành viên khác (do Hội nghị quyết định bằng hình thức biếu quyết).


- Đoàn chủ tịch dự kiến thư ký và lấy biểu quyết hội nghị: thư ký hội nghị có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết của hội nghị.


1.2 Báo cáo tình hình Đại biểu dự hội nghị: do đoàn chủ tịch phân công


2. Phần nội dung:


a/ Giám đốc công ty báo cáo các nội dung sau:


- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.


- Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời gian tới.


- Báo cáo đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mđời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.


- Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.


- Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên, trícxh nộp kinh phí Công đoàn, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động.


- Trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, tiếp thu và giãi quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc.


- Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền.


b/ Ban chấp hành Công đoàn công ty báo cáo nội dung sau:


- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới.


- Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.


- Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện.


- Trình bày nội dung dự thảo Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể.


- Báo cáo các kiến nghị của tập thể người lao động với Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.


- Tiếp thu ý kiến của đại biểu về những vấn đề thuộc vai trò trách nhiệm của Công đoàn.


c/ Đại biểu thảo luận tại hội nghị: (Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận)


d/ Ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định).


e/ Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết các giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm kế hoạch.


g/ Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động.


Bế mạc Hội nghị

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2147
mod_vvisit_counterTất cả2715120

Hiện có: 89 trực tuyến
may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy