7/ Kế hoạch kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016) và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

(Nhấn tải về kế hoạch)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: 05/KH - LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH


Kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2016)


và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Căn cứ kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 26/01/2016 của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ quận 11 xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với những nội dung chủ yếu sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 

- Ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

- Tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm nữ công nhân lao động ở nhà trọ; tổ chức các hoạt động tạo nguồn thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giúp cho con CNVC-LĐ được tiếp tục đến trường, góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đội ngũ CNVC-LĐ về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

 

II. NỘI DUNG:

 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ôn truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới; các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,… trong đội ngũ CNVC-LĐ; tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, tạo sân chơi lành mạnh cho nữ CNVC-LĐ, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đông đảo CNVC-LĐ trên địa bàn quận.

 

- Tổ chức hoạt động hội thảo, tọa đàm, hội thi,… về những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, về các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, các chủ đề về hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc trong xã hội và các vấn đề liên quan).

 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ qui định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đồng thời bình chọn, tuyên dương nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015 và tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2016.

 

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” hoặc các hình thức vận động khác nhằm huy động tạo nguồn kinh phí thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

 

- Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nữ CNVC-LĐ, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí chăm lo cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm,...

 

- Vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ xây dựng và tổ chức phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc nhằm tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Đối với Liên đoàn Lao động quận:

 

- Tổ chức họp mặt và tham qua thực tế tại Công ty Ajinomoto hoặc sữa chua lên men tự nhiên Yakult.

 

- Đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, bình chọn tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015 và tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2016.

 

- Phối hợp tổ chức họp mặt tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

 

- Củng cố, kiện toàn Ban nữ công, bố trí cán bộ phụ trách nữ công, chú trọng những Công đoàn cơ sở mới thành lập.

 

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho nữ CNVC-LĐ khu vực ngoài nhà nước (CĐCS có đông nữ CNVC-LĐ).

 

- Tham gia hội thi ẩm thực “Nối vòng tay lớn” tạo nguồn kinh phí thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2016.

 

2. Đối với CĐCS trực thuộc:

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp như: Họp mặt, hái hoa dân chủ; tọa đàm, giao lưu; tuyên truyền các chuyên đề liên quan đến nữ CNVC-LĐ, về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, về hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc trong xã hội, tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thao trong nữ CNVC-LĐ.

 

- Tổ chức bình chọn và biểu dương khen thưởng các tập thể và nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp CĐCS năm 2015. (đăng ký giấy chứng nhận Đ/c Như Sương)

 

- Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 85/NĐ-CP của Chính phủ và một số chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ đến đoàn viên công đoàn và nữ CNVC-LĐ, vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ xây dựng và tổ chức phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

 

Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2016) và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ quận 11 đề nghị CĐCS tranh thủ ý kiến lãnh đạo của cấp ủy, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ vui lòng liên hệ đ/c Như Sương – ĐTDD: 0937.704.277). Thời gian báo cáo kết quả chậm nhất ngày 15/3/2016. Truy cập website: ldldq11.org.vn bằng cách: vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG > Hướng dẫn công đoàn cơ sở > Ban nữ công hoặc vào THÔNG BÁO > LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG .


Nơi nhận:

- Ban nữ công LĐLĐ TP.

- Ban Dân Vận QU 11.

- CĐCS trực thuộc.

- Lưu.TM. BAN THƯỜNG VỤ


PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)
PHAN THỊ MINH DUYÊNBiên tập: Hồng Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy