19/ Kế hoạch hưởng ứng thực hiện "Nơi ở sạch đẹp - Phòng chống virus Zika"

(Nhấn tải về kế hoạch)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Số: 42/KH - LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quận 11, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika”

 

Căn cứ công văn số 1780/TLĐ ngày 15/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tham gia phòng chống virus Zika; Liên đoàn Lao động quận 11 xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò của CNVC-LĐ chung tay cùng cộng đồng trong việc phòng tránh bệnh, hạn chế lây lan dịch bệnh do virus Zika, góp phần bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, đặc biệt CNLĐ tại các khu nhà trọ; phát huy vai trò của công đoàn, CNVC-LĐ sự tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm góp phần giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

 

- Vận động các cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình CNVC-LĐ tham gia dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh, làm sạch nơi ở, nơi làm việc và khu vực xung quanh.

 

- Công tác tuyên truyền và dọn dẹp vệ sinh cần tập trung ở những nơi đông CNLĐ, đặc biệt tuyên truyền cho nữ CNLĐ trong độ tuổi sinh đẻ, đang mang thai.

 

- Việc hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika” phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài nhằm góp phần cùng với các cấp các ngành ngăn chặn, hạn chế dịch bệnh.

 

II. NỘI DUNG:

 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức:

 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng tránh virus Zika với nhiều hình thức phù hợp như: loa, đài, bảng tin, tờ rơi, tờ gấp,… phổ biến các nội dung tuyên truyền của Bộ Y tế về bệnh do virus Zika, cách phát hiện và phòng tránh đến từng CNVC-LĐ nhằm tăng cường sự quan tâm, duy trì nề nếp và ý thức tự giác dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, nơi ở và khu vực xung quanh.

 

- Phát huy tốt và nâng cao chất lượng hoạt động hưởng ứng “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika” nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

 

- Vận động CNLĐ phòng muỗi đốt bằng xông nhang muỗi, vợt điện, mặc quần áo dài, ngủ mùng (màn) dù là ban ngày hoặc ban đêm.

 

2. Phát động hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika”:

 

- Huy động CNVC-LĐ, gia đình CNVC-LĐ cùng tham gia, ra quân đồng bộ: dọn dẹp rác thải, rác vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy, xóa bỏ các vũng lầy, vũng nước tù đọng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh các bể nước sinh hoạt, diệt các ổ lăng quăng, đậy kín những vật dụng chứa nước, san lấp những ổ nước đọng, dọn dẹp vệ sinh thông thoáng,… tại các khu nhà ở, khu nhà trọ, khu nhà tập thể và khuôn viên các cơ quan, đơn vị.

 

- Phối hợp với chính quyền, ngành y tế, trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng của quận tổ chức phun thuốc phòng, chống muỗi tại các khu nhà trọ, khu tập thể, khu nhà ở có đông CNLĐ, các công trình dự án xây dựng,… phát thuốc ngâm mùng (màn) phòng chống muỗi cho các hộ gia đình CNLĐ tại khu nhà trọ.

 

Thời gian thực hiện: từ ngày 27/11/2016 đến ngày 30/12/2016.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Liên đoàn Lao động quận:

 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phát động hưởng ứng “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika”.

 

- Phối hợp Trung tâm y tế dự phòng và Phòng y tế tổ chức tuyên truyền về phòng tránh virus Zika.

 

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

 

- Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông và vận động CNVC-LĐ tham gia dọn dẹp vệ sinh hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika” bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp.

 

- Liên hệ Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích hỗ trợ công tác thu gom và vận chuyển rác, huy động trang thiết bị, vật tư hiện có của các cơ quan, đơn vị tham gia dọn dẹp vệ sinh.

 

- Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika” nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

 

Các CĐCS truy cập website: ldldq11.org.vn bằng cách: vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG > Hướng dẫn công đoàn cơ sở > Ban Nữ công hoặc vào THÔNG BÁO > LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG để nhận kế hoạch. Có thể liên hệ trực tiếp Đ/c Như Sương ĐT: 0937.704.277 để được hướng dẫn.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phát động hưởng ứng “Nơi ở sạch đẹp – phòng chống virus Zika”, đề nghị các CĐCS tùy tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt./.


Nơi nhận:

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- TT Quận ủy 11-UBND Q11;

- Ban Dân Vận QU11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy - Trưởng BDV;

- Đ/c Trương Quốc Cương - PCT UNND;

- BCH, BTV, UBKT LĐLĐ Q11;

- Các CĐCS trực thuộc;    {để thực hiện}

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

PHAN THỊ MINH DUYÊN


Biên tập: Hồng Ngân

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy