43/ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, kỷ niệm 09 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam.

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

_____________

Số: 199/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 09 tháng 10 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH


Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp


Phụ nữ Việt Nam và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Căn cứ vào hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 24/9/2019 của LĐLĐ Thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, LĐLĐ quận xây dựng hướng dẫn tổ chức các hoạt động với những nội dung chủ yếu sau:


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:


- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về lịch sử truyền thống tốt đẹp của Hội LHPN Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, tạo không khí phấn khởi trong nữ CNVC-LĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ hội nhập và phát triển; tinh thần vươn lên để đón đầu thời cơ và thách thức khi thế giới bước vào cuộc cách mạng 4.0.


- Tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thể hiện sự tin tưởng của phụ nữ với Đảng, với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


- Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các các tấm gương điển hình tiên tiến, trong công tác, lao động và nghiên cứu khoa học, các nữ cán bộ, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, các nhân tố mới trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.


- Các hoạt động tổ chức dưới nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế sôi nổi; chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVC-LĐ phát huy vai trò của Ban nữ công công đoàn cấp cơ sở.


II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


A. Đối với LĐLĐ quận 11:


1. Tham gia các hoạt động cấp Thành phố:


- Tham dự hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước”.


- Tham dự các lớp tập huấn do LĐLĐ Thành phố tổ chức như: các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, Luât Bình đẳng giới, Luật trẻ em, ….


2. Tổ chức các hoạt động tại cấp Quận:


- Phối hợp Phòng LĐTB & XH, Phòng VH & TT, Hội LHPPN quận 11 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói không với bạo lực gia đình” trong cán bộ CĐCS trực thuộc. Thời gian tổ chức: 8g00 thứ ba, ngày 15/10/2019 tại Hội trường LĐLĐ quận 11 (Có kế hoạch riêng).


- Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam trong CĐCS trực thuộc. Dự kiến thời gian tổ chức: 8g00 thứ năm, ngày 17/10/2019 (Có kế hoạch riêng).


- Tiếp tục phối hợp tiếp tục thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” triển khai đến các CĐCS các lợi ích thiết thực nhất, giúp nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến thời gian tổ chức: Tháng 10/2019.


B. Đối với CĐCS:


1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Chính quyền, Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CNVC-LĐ về lịch sử truyền thống tốt đẹp của Hội LHPN Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, bằng các hình thức như: tọa đàm, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề, ….


2. Tiếp tục tổ chức bình chọn tuyên dương khen thưởng nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2019 và những năm tiếp theo.


3. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập gương điển hình nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Chăm lo cho nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong hoạt động phong trào; tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thao trong nữ CNVC-LĐ.


4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVC-LĐ tham gia, thực hiện các hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ nhau để mang lại niềm vui, hạnh phúc, vượt qua khó khăn vươn lên trong công tác và lao động.


5. Tham gia các hoạt động cấp Quận.


Sau đợt hoạt động báo cáo kết quả tổ chức về LĐLĐ quận cùng với báo cáo CĐCS hàng quý. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia hoạt động cấp Quận hoặc chủ động tổ chức tại đơn vị, CĐCS có thể báo cáo ngắn gọn (tên hoạt động, số liệu thực hiện) hoặc gởi hình ảnh tổ chức qua Zalo nhóm để LĐLĐ quận 11 ghi nhận hoạt động của CĐCS và tổng hợp báo cáo về LĐLĐ Thành phố.


Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, đề nghị các CĐCS căn cứ tình hình của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. CĐCS có thể truy cập website: ldldq11.org.vn vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG -> Hướng dẫn công đoàn cơ sở -> Ban Nữ công hoặc vào THÔNG BÁO -> LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG.

 

Nơi nhận:

- Thường trực, Ban Nữ công LĐLĐ TP;(để báo cáo)

- Thường trực, Ban Dân Vận Quận ủy; (để báo cáo)

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy - TB DVQU;     (để báo cáo)

- Đ/c Trương Quốc Cương - PCT UBND Q11; (để báo cáo)

- BTV, BCH, UBKT LĐLĐ Q11;         (để thực hiện)

- CĐCS trực thuộc.                           (để thực hiện)

- Lưu.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 


(Đã ký)Dương Văn Nhân

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy