2/ Phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà trong nữ CNVC-LĐ.

 

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989, đây là phong trào mang tính đặc thù về giới nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữ CNVC-LĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới.


1. Mục tiêu của phong trào:


- Vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, động viên nữ CNVC-LĐ phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.


- Xây dựng người nữ CNVC-LĐ có lòng yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.


- Tập hợp đông đảo nữ CNVC-LĐ ở các thành phần kinh tế tham gia phong trào, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.


2. Nội dung của phong trào:


- Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả.


- Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.


- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tồt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội HIV/AIDS.


- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.


3. Tiêu chuẩn thi đua đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”:


3.1 Nữ CNVC-LĐ khu vực HCSN, DNNN:


- Hàng năm có đăng ký tham gia phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.


- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm.


- Gia đình được địa phương nơi sinh sống công nhận là “Gia đình văn hóa”. Ở địa phương nào không tổ chức bình chọn gia đình văn hóa thì xét về “Đảm việc nhà" theo tiêu chí sau:


+ Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.


+ Xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan học giỏi.


+ Trong gia đình không có thành viên liên quan đến các tệ nạn xã hội.


3.2 Nữ CNLĐ khu vực ngoài nhà nước:


- Hàng năm có đăng ký tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.


- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao.


- Chấp hành tốt nội quy đơn vị, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.


- Tham gia tích cực các phong trào do công đoàn tổ chức.


- Tích cực học tập nâng cao trình độ.


- Có lối sống lành mạnh.


Lưu ý: Danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” vẫn được xét tặng cho các đối tượng sau:

- Nữ CNVC-LĐ nghỉ sinh con trong tiêu chuẩn (con thứ nhất và con thứ hai). Trước và sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gia đình hạnh phúc.


- Nữ thanh niên hoặc nữ CNVC-LĐ chưa lập gia đình: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến và là người con hiếu thảo, chăm lo tốt cha mẹ, là người chị, người em trong gia đình.


4. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”:


Trên cơ sở mục tiêu, nội dung và tiêu chuẩn thi đua do công đoàn cấp trên định hướng, Ban chấp hành CĐCS tiến hành xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.


Tổ chức phát động phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và vận động, hướng dẫn chị em đăng ký tham gia.


Hàng năm tổ chức bình chọn, tổng khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. CĐCS ra quyết định công nhận và ký giấy chứng nhận các chị đạt danh hiệu.


Đây là một trong những phong trào thường xuyên của tổ chức công đoàn trong công tác vận động nữ CNVC-LĐ và phong trào này cũng trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của các cấp công đoàn.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy