26/ Kế hoạch Tập huấn Nghiệp vụ Công tác Công đoàn 2019.

(Nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

____________

Số: 75/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

________________________

Quận 11, ngày 03 tháng 4 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH


Tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn


Năm 2019


Thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn quận 11 nhiệm kỳ XI (2017 - 2022) và chương trình công tác tổ chức năm 2019, LĐLĐ quận 11 tổ chức Lớp Tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn dành cán bộ công đoàn năm 2019, cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:


1. Nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.


2. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn với những phương pháp, cách thức hoạt động của BCH CĐCS tại đơn vị. Tập trung việc xây dựng CĐCS vững mạnh theo Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS. Đảm bảo 100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo nghị quyết đại hội Công đoàn Quận 11.


3. Nội dung, phương pháp tập huấn theo hình thức thảo luận, mạn đàm mang tính trao đổi kinh nghiệm phù hợp thực tiễn hoạt động công đoàn hiện nay. Lớp tập huấn tổ chức hàng tuần theo từng chuyên đề gắn với hoạt động diễn ra trong năm 2019.


4. Cuối lớp tập huấn sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức, viết bài thu hoạch và tiến hành tổng kết lớp học khen thưởng học viên.


II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG:


1. Đối tượng:


- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận 11.


- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH, UBKT CĐCS trực thuộc.


- Tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn trực thuộc BCH CĐCS.


- Cán bộ chuyên trách cơ quan LĐLĐ, Nhà VHLĐ quận 11.


2. Nội dung:


- Tập trung hướng dẫn kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ công đoàn cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn, cách tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, triển khai hoạt động trọng tâm năm 2019.


- Tập huấn theo phương pháp mạn đàm, trao đổi, tích cực, vòng tròn,...


III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:


- Được tổ chức vào Thứ ba, Thứ năm hàng tuần (Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 14/5/2019).


- Thời gian: Sáng từ 8g00 đến 11g00. Chiều từ 13g30 đến 16g30.


- Địa điểm: Hội trường Nhà VHLĐ quận 11,


(Số 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11).


IV. BAN TỔ CHỨC:

1. Đ/c Dương Văn Nhân Chủ tịch Trưởng ban.
2. Đ/c Nguyễn Tuấn Phó Chủ tịch TT Phó ban.
3. Đ/c Phan Thị Minh Duyên Phó Chủ tịch Phó ban TT.
4. Đ/c Đỗ Thanh Tú UVTV Thành viên.
5. Đ/c Trần Văn Lạc UV UBKT LĐLĐ Thành viên.
6. Đ/c Nguyễn Thị Như Sương UV BCH LĐLĐ Thành viên.
7. Đ/c Đỗ Thị Kim Thảo Kế toán Thành viên.
8. Đ/c Bùi Thị Thanh Nhường Trưởng ban Nữ công Thành viên.
9. Đ/c Trần Văn Chí Trưởng phòng NV Thành viên.


V. MỘT SỐ QUI ĐỊNH:


1. CĐCS lập danh sách cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn theo đúng đối tượng và gởi về LĐLĐ quận 11 chậm nhất ngày 16/4/2019 (Thứ tư), để Ban Tổ chức lớp học chuẩn bị tài liệu, dự trù kinh phí, thư mời triệu tập cho các học viên đăng ký tham gia.


Lưu ý: CĐCS có thể gởi danh sách đăng ký bằng một trong các cách sau:


- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Group Zalo từng Khối CĐCS.


-Trong quá trình thực hiện, có điều gì chưa rõ vui lòng liên hệ (ĐT: 0937.704.277 gặp Như Sương).


2. Toàn bộ chi phí lớp tập huấn do LĐLĐ quận 11 thực hiện. Để chuẩn bị chu đáo lớp học, Ban Tổ chức đề nghị BCH CĐCS nhanh chóng tranh thủ xin ý kiến Cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị, Ban Giám đốc và lập danh sách (theo mẫu đính kèm), đồng thời theo dõi đôn đốc các cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn đầy đủ và đúng giờ.


3. Kết quả học tập của từng học viên tham dự sẽ được gởi về cơ quan đơn vị sau khi khóa học kết thúc. Đây cũng là nội dung chấm điểm thi đua CĐCS năm 2019.


4.CĐCS có thể truy cập Website: www.ldldq11.org.vn, bằng cách vào LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG > Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở > Ban Tổ chức hoặc vào THÔNG BÁO > LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG để nhận các biểu mẫu.


Trên đây là Kế hoạch lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn quận 11 năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ quận 11 đề nghị BCH CĐCS tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về thời gian để cán bộ công đoàn tham dự xuyên suốt lớp tập huấn này.

 

Nơi nhận:

- TT LĐLĐ TP.HCM;

- VP LĐLĐ và các Ban LĐLĐ TP.HCM;

- TT Quận ủy, Ban DV Quận ủy Q.11;

- Đ/c Bùi Thị Bích Thủy - TB. Dân vận QU;

- Đ/c Trương Quốc Cương - PCT UBND Q.11;

- Các Ban Chuyên đề LĐLĐ Q.11;

- UV BCH, UBKT LĐLĐ Q.11;

- Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị;

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Thị Minh Duyên


Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy