16/ Hướng dẫn xét kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp của tổ chức Công đoàn" năm 2013.

 

(Nhấn tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  411 /HD – LĐLĐ Quận 11, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

 

HƯỚNG DẪN

Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2013


Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố về việc hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2013.


Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2013), nhằm tuyên dương cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận 11 hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2013 đến các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cụ thể như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:


1. Cán bộ công đoàn không chuyên trách bao gồm: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở đang công tác tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận 11, có thời gian làm công tác công đoàn liên tục từ 10 năm trở lên.


2. Cán bộ lãnh đạo Đảng, đoàn thể và chính quyền: là người có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn, có thời gian ít nhất là 5 năm trở lên (đối tượng là Bí thư Quận ủy, Phó bí thư Quận ủy và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp quận).


II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:


- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” (kèm theo kinh phí khen thưởng theo qui định).


III. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:


- CĐCS đối chiếu với tiêu chuẩn và hướng dẫn các cán nhân viết bản tóm tắt quá trình công tác (theo mẫu kèm theo), sau đó Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở xét duyệt và có sự nhất trí của cấp ủy Đảng cơ sở (trường hợp cán bộ công đoàn đã công tác tại nhiều CĐCS cần phải có xác nhận của các công đoàn cơ sở đó), cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở của cán bộ trước khi nghỉ hưu hướng dẫn, xem xét đề nghị.


- Việc tiến hành xét khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời.


- Tặng kỷ niệm chương (trước đây là huy chương) của Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ xét tặng một lần, những đồng chí đã được tặng kỷ niệm chương (huy chương) trước đây không thuộc diện xét nữa.


- Các bảng kê khai thành tích rõ ràng, cụ thể theo từng ngày, tháng, năm và cộng dồn chính xác, không được tẩy xóa, viết sai hoặc bảng thành tích không đúng mẫu.


- Thời gian gởi hồ sơ về LĐLĐ quận 11 chậm nhất là ngày 29/3/2013. Các hồ sơ gởi sau thời gian quy định sẽ chuyển sang năm sau.


(Riêng đối Công đoàn Giáo dục quận 11 tổ chức triển khai thực hiện trong khối trường học theo đúng nội dung và thời gian hướng dẫn này, hồ sơ đề nghị khen thưởng các CĐCS khối trường học do Công đoàn Giáo dục quận tập hợp và có sự khảo sát xét duyệt trước khi gởi về Liên đoàn Lao động quận 11 để tổng hợp danh sách chung toàn hệ thống Công đoàn quận 11).


Trên đây là hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2013, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Ban tổ chức LĐLĐ quận 11: 39.748.607 – 39.748.608, đ/c Minh Duyên: 0938.011.769 để được giải đáp kịp thời, hoặc tham khảo website của LĐLĐ quận 11: www.ldldq11.org.vn để biết thêm chi tiết.TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Văn Nhân

 

 

 

Mẫu tóm tắt quá trình công tác, hoat động của cán bộ công đoàn.


Đơn vị: …………………………………….........

Điện thoại liên lạc: ……………………………..


BẢN KHAI

Tóm tắt hoạt động của cán bộ công đoàn


I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN:


Họ và tên: ………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………...…………………..….

Quê quán: ……………………………………………………………......

Thành phần bản thân: …………………………………….…………….

Dân tộc: …………………………………………………………………

Tôn giáo:………………………………………………………………...

Văn hóa: ………………………………………………………………....

Ngày tham gia kháng chiến: ……………………………………………

Ngày vào công đoàn: …………………………………………………..

Ngày vào Đảng CSVN: ……………….……………………………….

Chức vụ hiện nay:..……………………………………………………..


II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

 

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Chức vụ công tác công đoàn

Chức vụ công tác chuyên môn

Thời gian tham gia công tác công đoàn

Ghi chú

Tổng cộng

 

 

 

Xác nhận thành tích và ý kiến

Ngày … tháng … năm 20 ...

Đề nghị khen thưởng của BCH.CĐCS

Người khai

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy