43/ Bộ đề thi tìm hiểu pháp luật năm 2016.

Mẫu bài thi vòng loại: (nhấn tải về)

65 Câu hỏi trắc nghiệm: (nhấn tải về)

20 Câu hỏi kiến thức và 30 tình huống: (nhấn tải về).

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy