12/ Hướng dẫn thủ tục CĐCS chuyển đi.

 

(Nhấn tải về)

 

 

THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

TỪ QUẬN 11 SANG QUẬN, HUYỆN KHÁC


Công đoàn cơ sở thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) và gởi về Liên đoàn Lao động quận 11 gồm các văn bản sau đây:


1. Công văn đề nghị chuyển sinh hoạt Công đoàn.


2. Bảng sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Có chứng thực của cơ quan chức năng).


4. Danh sách đoàn viên đến thời điểm.


5. Danh sách trích ngang Ban chấp hành hiện tại.


6. Các quyết định có liên quan (bản chính) do Liên đoàn Lao động quận ra quyết định.


* Lưu ý:


- Thời gian nhận hồ sơ của Công đoàn cơ sở từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.


- Thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ khi Công đoàn cơ sở nộp đầy đủ thủ tục hồ sơ.


- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: LĐLĐ Quận 11 - Điện thoại: 39.748.607 - 39.748.608 hoặc Cô Minh Duyên ĐTDĐ: 0938.011.769.

Mẫu công văn chuyển nơi sinh hoạt CĐCS:


CĐCS Công ty: …………………... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: ..................................... Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quận 11, ngày …. tháng … năm 20 ...

 

V/V chuyển nơi sinh hoạt Công đoàn cơ sở.

 

Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận 11.Công ty ……………………………………………………………………………..


Địa chỉ cũ số .................................................................……………………………


giấy phép đăng ký kinh doanh số:  ……………………........................................


do ………………………......................... cấp ngày……………………................


ngành nghề kinh doanh………………………………...........................................


..................................................................................................................................


số điện thoại………………………............


Chuyển đổi trụ sở kinh doanh sang địa chỉ mới số ……………………………


do ………………………....................... cấp ngày ……………………...............


ngành nghề kinh doanh ………………………………........................................


................................................................................................................................


số điện thoại .........………………


Công đoàn công ty ……………………….thành lập ngày ... tháng … năm …. số quyết đinh:……/QĐ-TV. Tính đến nay đã có ………. đoàn viên công đoàn (danh sách đính kèm) trên tổng số …..….. lao động. Ban Chấp hành Công đoàn gồm có:


1. Đồng chí: ………………………….giữ nhiệm vụ Chủ tịch CĐCS;


2. Đồng chí:…………………………..giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch CĐCS;


3. Đồng chí:…………………………. giữ nhiệm vụ Uỷ viên BCH CĐCS;


4. Đồng chí:…………………………..giữ nhiệm vụ UV/BCH - CN/UBKT CĐCS;


5. Đồng chí:…………………………. giữ nhiệm vụ UV/BCH - TB/NC CĐCS.


Nay lãnh đạo công ty cùng BCH Công đoàn Cơ sở làm công văn này kính gửi Liên đoàn Lao động quận 11 xem xét giải quyết chuyển sinh hoạt công đoàn công ty ……………………………………… trực thuộc Liên đoàn Lao động quận 11 về sinh hoạt ở Liên đoàn Lao động quận (huyện) ……


Kính mong Liên đoàn Lao động tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn công ty……………………………….…….. hoàn tất hồ sơ chuyển nơi sinh hoạt Công đoàn trong thời gian sớm nhất.


Trân trọng!XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP T.M. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy