Bảng thông tin tiến độ đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014.

 

Căn cứ công văn số 191/LĐ TBXH  ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 11 về việc vận động đóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014.


Nay Liên Đoàn Lao Động quận 11 thông báo đến CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến độ đóng góp như sau:

 

CĐCS thực hiện trước ngày 30/6/2014
STT CĐCS Số Tiền
1 Trường Bồi dưỡng GD 800.000đ
2 Trường Nguyễn Thi 1.850.000đ
3 Trường Mầm non 5 1.650.000đ
4 Trường Nguyễn Minh Hoàng 2.400.000đ
5 Trường Thái Phiên 1.200.000đ
6 Trường Mầm non 14 1.600.000đ
7 Trường Nguyễn Văn Phú 2.500.000đ
8 Trung Tâm Kỹ thuật THHN 1.000.000đ
9 Chợ Bình Thới 550.000đ
10 Cty Tín Phú 300.000đ
11 Cty Nam Trung Bắc 1.350.000đ
12 Trường Hậu Giang 2.600.000đ
13 Trường Mầm non Quận 11 3.300.000đ
14 Cty Tân Vinh Thái 1.350.000đ
15 Cty Vạn Thái 510.000đ
16 Phòng Nội vụ 700.000đ
17 Ban QLĐT XD CT 850.000đ
18 Trường Lê Đình Chinh 2.250.000đ
19 Văn phòng UBND quận 11 2.200.000đ
20 UBND Phường 1 1.500.000đ
21 Cty Miseung 750.000đ
22 Trường Lê Anh Xuân 3.450.000đ
23 Công ty Việt Siêu 690.000đ
24 UBND Phường 9 1.750.000đ
25 Trường Mầm non 9 1.750.000đ
26 Chợ Thiếc 900.000đ
27 Phòng LĐ TBXH 700.000đ
28 UBND Phường 16 1.850.000đ
29 BHXH Quận 11
1.500.000đ
30 Công ty Hồng Á 450.000đ
31 Công ty Nguyễn Minh Đạt 300.000đ
32 QLTT 11B 950.000đ
33 Công ty BV Thanh Bình-Sài Gòn 300.000đ
34 Công ty Liên đoàn 500.000đ
35 Viện kiểm sát 1.050.000đ
36 Trường Mầm non 2 1.700.000đ
37 Thanh tra 400.000đ
38 Phòng QLĐT 2.950.000đ
39 Trường Mầm non 7 660.000đ
40 Chợ Lãnh Binh Thăng 300.000đ
41 Công ty Kim Dung 300.000đ
42 Cơ quan Liên Đoàn Lao Động Quận 11 900.000đ
43 Trung tâm TDTT 1.200.000đ
44 UBND Phường 5 1.800.000đ
45 Công ty Toàn Đại Hưng 500.000đ
46 Công ty Thanh Bình 600.000đ
47 HTX 27/7 1.000.000đ
48 Trường Mầm non 10 2.900.000đ
49 Công ty Titan 2.820.000đ
50 Tòa Án 1.500.000đ
51 UBND Phường 15 1.550.000đ
52 Phòng VHTT 500.000đ
53 Phòng Tư Pháp 450.000đ
54 Cty cân Thăng Long 450.000đ
55 Chữ Thập Đỏ 350.000đ
56 Cty E.I 400.000đ
57 Trường Lạc Long Quân 3.900.000đ
58 Cty MT Việt Úc 980.000đ
59 Trường Mần Non 1 1.500.000đ
60 Cty Hương Kiến Thành 150.000đ
61 Cty Tường Kim Phát 180.000đ
62 Cty Khoan Long 330.000đ
63 Phòng Kinh Tế 450.000đ
64 Cty Vinh Hoa 1.000.000đ
65 Phòng Y Tế
400.000đ
66 UBND Phường 13 1.750.000đ
67 Trường Phạm Văn Hai 2.000.000đ
68 Cty Việt Mỹ Úc 4.500.000đ
69 Trung tâm BDCT 300.000đ
70 Bệnh viện quận 11
11.400.000đ
71 Trung tâm Văn hóa
1.150.000đ
72 UBND Phường 14 1.900.000đ
73 Trường Sơn ca 3 1.900.000đ
74 Cty MT Sài Gòn 510.000đ
75 Cty vé MB Thăng Long 1.050.000đ
76 Hội LHPN 270.000đ
77 UBND Phường 12 1.700.000đ
78 Trường Hòa Bình 2.100.000đ
79 Ban BTGPMB 700.000đ
80 Cty Nắng Vàng 300.000đ
81 Trung tâm YTDP 7.900.000đ
82 Phòng TNMT 1.900.000đ
83 Trường Phùng Hưng 2.460.000đ
84 Công đoàn khối Đảng 2.650.000đ
85 Trường Trưng Trắc 3.950.000đ
86 Mầm non 8 1.400.000đ
87 Cty Châu Á Mềm 2.330.000đ
88 Công ty Phát Thành 1.000.000đ
89 Công ty Viễn Ninh 600.000đ
90 Công ty Nam Hưng 100.000đ
91 UBND Phường 7 1.200.000đ
92 TTDN 550.000đ
93 Công ty Tân Hiệp Hưng 1.000.000đ
94 HTX TMDV 4.800.000đ
95 Công ty Đại Thế Giới 300.000đ
96 Công ty Giấy Phú Thọ 200.000đ
97 Trường Mầm non 5 1.600.000đ
98 Trường Lữ Gia 4.550.000đ
99 UBND Phường 6 1.700.000đ
100 Cty CP CVN Đầm Sen 10.500.000đ
101 Phòng TCKH 950.000đ
102 Chợ Phú Thọ 350.000đ
103 UBND Phường 8 1.850.000đ
104 Chi Cục Thuế 7.450.000đ
105 MTTQ 450.000đ
106 Trường Nguyễn Huệ 2.050.000đ
107 Cty Thái Hưng 300.000đ
108 Quận đoàn 550.000đ
109 UBND Phường 11 1.900.000đ
110 Công ty Địa Tỉnh 300.000đ
111 Công ty DVCI 8.190.000đ
112 Nhà thiếu nhi 900.000đ
CĐCS thực hiện sau ngày 30/6/2014
113 Công đoàn Phòng GD 1.000.000đ
114 UBND Phường 4 1.800.000đ
115 Trường Trần Văn Ơn 3.600.000đ
116 Trường 15/5 850.000đ
117 UBND Phường 3 1.900.000đ
118 Phòng khám Ngọc Minh 300.000đ
119 UBND Phường 2 1.800.000đ
120 Cty Triều An 200.000đ
121 DNTN Phú Khải 180.000đ
122 Trường Mầm non 15 2.650.000đ
123 Trường Mầm non 13 1.850.000đ
124 Công ty Trường Thanh 200.000đ
125 UBND Phường 10 1.750.000đ
126 Công ty TiTi 1.350.000đ
127 Trường Mầm non 11 1.300.000đ
128 Trường tiểu học Phú Thọ 4.170.000đ
129 UBND Phường 7 (bổ sung) 800.000đ
130 Cty Hồng Nhựt 2.500.000đ
131 Cty Hân Thông 290.000đ
132 Trạm Thú Y Quận 11 500.000đ
133 Trường Bình Thới 660.000đ
134 Trường Mầm Non 4 570.000đ
135 Trường Đề Thám 2.500.000đ
136 Trường Mầm Non 16 1.200.000đ
137 Trường Âu Cơ 1.350.000đ
138 Trường Mầm Non 6 1.300.000đ
139 Trường Chu Văn An 2.430.000đ
140 Trường Mầm Non 12 555.000đ
141 Chi cục THADS 1.000.000đ
142 Trường Nguyễn Bá Học 1.900.000đ
143 Trường Hưng Việt 3.650.000đ
144 Ban chỉ huy Quân sự Quận 11 1.520.000đ
145 Công ty Siêu Long 300.000đ
146 Công ty Mai Tuấn Phúc 300.000đ
147 Trường Đại Thành 2.150.000đ
148 Công ty Phú Thạnh 2.000.000đ
149 Công ty Kim Thanh 500.000đ
150 Công ty Toàn Tâm 1.110.000đ
151 Trường THCS Phú Thọ 4.450.000đ
152 Trường Lê Quý Đôn 4.850.000đ
153 Công an 5.560.000đ
154 Trường Quyết Thắng 1.000.000đ
155 Trường Hàn Hải Nguyên 1.700.000đ

Tổng cộng

258.475.000đ

1.000.000đ

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy