Ban Thường Vụ LĐLĐ Quận 11 đến thăm và chúc mừng Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận 11 nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

 

Cách đây 84 năm, ngày 18/11/1930 Hội phản đế Đồng minh ra đời, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo, gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu giai đoạn phát triển mới truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó đến nay, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức và tên gọi khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và không ngừng lớn mạnh, là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Sáng ngày 18/11, Ban thường vụ LĐLĐ quận 11 tổ chức đoàn đến chúc mừng Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận 11 nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014).

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Như Sương.

Biên tập & ảnh: Anh Nguyễn.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy