Ban Thường vụ LĐLĐ đến thăm và chúc mừng Hội Cựu Chiến Binh quận 11 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2014).

 

Sáng ngày 05/12, Ban thường vụ LĐLĐ quận 11 tổ chức đoàn đến chúc mừng Hội Cựu Chiến Binh quận 11 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2014).


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và được sự giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ban ngành, đoàn thể và sự cổ vũ động viên của các tầng lớp nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết phấn đấu, đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp các thế hệ Cựu chiến binh, xây dựng tổ chức Hội không ngừng phát triển, hoạt động đúng hướng, hiệu quả, góp phần tích cực vào những thành tựu chung trong cuộc đổi mới của đất nước. Hội Cựu chiến binh xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền các cấp nhân dân.

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Như Sương

Biên tập & ảnh: Anh Nguyễn

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy