Tổ chức Lớp Bồi Dưỡng "Nâng cao hiểu biết chính trị và pháp luật" năm 2014.

 

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tại Hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ngày 30/10/2014, LĐLĐ Quận 11 đã tiến hành tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật” trong CNVC-LĐ Quận 11 - năm 2014.

 

Đến tham dự lớp bồi dưỡng, về phía Thành Phố có đồng chí Vương Phước Thiện - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP.HCM, về phía quận có đồng chí Dương Văn Nhân - Chủ tịch LĐLĐ, đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch TT LĐLĐ, đồng chí Phan Thị Minh Duyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ, cùng các ban chuyên đề LĐLĐ, báo Người Lao Động, Bản tin quận 11 và 162 đoàn viên công đoàn tại các CĐCS trực thuộc đóng trên địa bàn quận 11.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho ĐVCĐ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, xây dựng tiêu chuẩn người CNVC-LĐ, ĐVCĐ mới yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tinh thần đoàn kết dân tộc, năng động, sáng tạo. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Cũng trong lớp bồi dưỡng “Nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật” trong CNVC-LĐ Quận 11 - năm 2014, BTV LĐLĐ quận đã tổ chức cho ĐVCĐ tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân - công đoàn và dinh thống nhất để tìm hiểu thực tế.

 

Một số hình ảnh:

 

Đ/c Đỗ Thanh Tú - UVTV, TB. Chính Sách Pháp Luật LĐLĐ Q11

phát biểu khai mạc.

 

Đ/c Vương Phước Thiện - UVTV, TB. Tuyên Giáo LĐLĐ TP.HCM

trình bày các nội dung trong lớp học.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

 

Tham quan thực tế tại phòng truyền thống công nhân, công đoàn.

Tham quan thực tế tại Dinh Thống Nhất.

 

Biên tập, tin & ảnh: Anh Nguyễn

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy