Bảng thông tin tiến độ thực hiện hội nghị CBCC năm 2015.

 

Căn cứ hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 20/01/2015 của Liên đoàn Lao động quận 11 về việc tổ chức Hội nghị CBCC năm 2015. Theo đó thời gian thực hiện tổ chức hội nghị của CĐCS khối phườngkhối HCSN chậm nhất đến hết ngày 15/3/2015.

 

Nay LĐLĐ quận 11 thông tin tiến độ thực hiện hội nghị CBCC như sau:

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH

NGÀY TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ

1 CĐCS Trung Tâm Văn Hóa X 26.01.2015
2 CĐCS Bảo Hiểm Xã Hội
X 27.01.2015
3 CĐCS Tòa Án
X 30.01.2015
4 CĐCS UBND Phường 3
X 09.02.2015
5
CĐCS Viện Kiểm Sát X 10.02.2015
6
CĐCS Phòng Tài Chính X 12.02.2015
7
CĐCS UBND Phường 16
X 12.02.2015
8
CĐCS Phòng Tư Pháp X 27.02.2015
9
CĐCS Phòng Nội Vụ X 06.03.2015
10
CĐCS Thi Hành Án Dân Sự X 06.03.2015
11
CĐCS UBND Phường 7
X 06.03.2015
12
CĐCS UBND Phường 11
X 06.03.2015
13
CĐCS Phòng LĐTB & XH
X 09.03.2015
14
CĐCS Trung Tâm TDTT
X 09.03.2015
15
CĐCS UBND Phường 14
X 10.03.2015
16
CĐCS Trung Tâm Dạy Nghề X 11.03.2015
17
CĐCS UBND Phường 4
X 11.03.2015
18
CĐCS UBND Phường 9
X 11.03.2015
19
Công đoàn Khối Đảng X 12.03.2015
20
CĐCS Chi Cục Thuế X 12.03.2015
21
CĐCS Thanh Tra
X 12.03.2015
22
CĐCS BQL Chợ Thiếc X 12.03.2015
23
CĐCS BQL Chợ Lãnh Binh Thăng X 12.03.2015
24
CĐCS Hội Chữ Thập Đỏ X 12.03.2015
25
CĐCS UBND Phường 2
X 12.03.2015
26
CĐCS UBND Phường 6
X 12.03.2015
27
CĐCS Phòng QLĐT X 13.03.2015
28
CĐCS Phòng QLTT 11B
X 13.03.2015
29
CĐCS Cơ quan LĐLĐ X 13.03.2015
30
CĐCS Phòng Kinh Tế X 13.03.2015
31
CĐCS Ban BPGPMB
X 13.03.2015
32
CĐCS Phòng VHTT
X 13.03.2015
33
CĐCS TT Y Tế Dự Phòng X 13.03.2015
34
CĐCS UBMTTQ X 13.03.2015
35
CĐCS Chợ Bình Thới X 13.03.2015
36
CĐCS Chợ Phú Thọ X 13.03.2015
37
CĐCS UBND Phường 8
X 13.03.2015
38 CĐCS UBND Phường 10
X 13.03.2015
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN SAU NGÀY 15.3.2015
39 CĐCS Ban QLĐTXDCT X 16.03.2015
40 CĐCS Phòng Tài Nguyên Môi Trường X 18.03.2015
41 CĐCS VP UBND Q.11
X 20.03.2015
42 CĐCS Hội LHPN
X 20.03.2015
43 CĐCS Phòng Y Tế
X 20.03.2015
44 CĐCS UBND Phường 12
X 20.03.2015
45 CĐCS UBND Phường 13
X 22.03.2015
46 CĐCS TT Bồi Dưỡng Chính Trị X 23.03.2015
47 CĐCS Phường 1 X 27.03.2015
48 CĐCS Quận Đoàn 11
X 31.03.2015
49 CĐCS Bệnh viện Quận 11 X 10.04.2015
50 CĐCĐ UBND Phường 5 X 10.04.2015

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy