DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ Q.11

NHIỆM KỲ XI (2017 - 2022)

 

1. Ông: DƯƠNG VĂN NHÂN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ TP.HCM, QUV Quận ủy 11.

Chủ tịch LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: NGUYỄN TUẤN

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT LĐLĐ quận 11; Giám đốc NVH LĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


3. Bà: PHAN THỊ MINH DUYÊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


4. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT,

Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


5. Bà: NGUYỄN ĐINH THỤY ĐỖ UYÊN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ quận 11.

Phó Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6. Bà: NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chánh văn phòng LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7. Ông: HÀ QUANG PHÁT

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

8. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Giám đốc BHXH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


9. Ông: LÊ VĂN HIẾU

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS Văn phòng HĐND-UBND quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

10. Bà: MAI THỊ LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


11. Ông: HUỲNH LÂM THANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Chủ tịch UBND P5,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 5.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


12. Ông: ĐỔNG VĂN HUY

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


13. Ông: TRẦN VĂN THANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Chủ tịch UBND P8,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 8.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

14. Bà: TRẦN THỊ ÁNH LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS TAND quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


15. Ông: NGUYỄN NHÂN TOÀN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX TM Phát Thành.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

16. Bà: NGÔ THỊ VÂN ANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS Cty MTV DVCI quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


17. Ông: TRƯƠNG TẤN DŨ

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Chủ tịch CĐCS Cty CP Công viên nước Đầm Sen.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


18. Ông: DƯƠNG VĨNH SANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Chủ tịch CĐCS HTX TM DV quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ Q.11

NHIỆM KỲ XI (2017 - 2022)


1. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: TRẦN VĂN LẠC

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ quận 11, ủy viên UBKT.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan Khối Đảng.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

4. Bà: LÊ THỊ HIỆP

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS cơ quan Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

5. Ông: ĐẶNG VĂN TIẾN DŨNG

Chức vụ: UV BCH CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

6. Ông: VÕ MINH CƯỜNG

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS Thanh tra quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Biên tập: NV.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy