DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ Q.11

NHIỆM KỲ XI (2017 - 2022)

 

1. Ông: DƯƠNG VĂN NHÂN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ TP.HCM, QUV Quận ủy 11.

Chủ tịch LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: NGUYỄN TUẤN

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT LĐLĐ quận 11; Giám đốc NVH LĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


3. Bà: PHAN THỊ MINH DUYÊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


4. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT,

Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


5. Bà: NGUYỄN ĐINH THỤY ĐỖ UYÊN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ quận 11.

Phó Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6. Bà: NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chánh văn phòng LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7. Ông: HÀ QUANG PHÁT

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

8. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Giám đốc BHXH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


9. Ông: LÊ VĂN HIẾU

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS Văn phòng HĐND-UBND quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

10. Bà: MAI THỊ LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


11. Ông: HUỲNH LÂM THANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Chủ tịch UBND P5,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 5.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


12. Ông: ĐỔNG VĂN HUY

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


13. Ông: TRẦN VĂN THANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Chủ tịch UBND P8,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 8.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

14. Bà: TRẦN THỊ ÁNH LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS TAND quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


15. Ông: NGUYỄN NHÂN TOÀN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX TM Phát Thành.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

16. Bà: NGÔ THỊ VÂN ANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11.

Chủ tịch CĐCS Cty MTV DVCI quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


17. Ông: TRƯƠNG TẤN DŨ

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Chủ tịch CĐCS Cty CP Công viên nước Đầm Sen.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


18. Ông: DƯƠNG VĨNH SANH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,

Chủ tịch CĐCS HTX TM DV quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.



DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ Q.11

NHIỆM KỲ XI (2017 - 2022)


1. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: TRẦN VĂN LẠC

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ quận 11, ủy viên UBKT.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan Khối Đảng.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

4. Bà: LÊ THỊ HIỆP

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS cơ quan Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

5. Ông: ĐẶNG VĂN TIẾN DŨNG

Chức vụ: UV BCH CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

6. Ông: VÕ MINH CƯỜNG

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS Thanh tra quận 11.

UV UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Biên tập: NV.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy