LỜI NÓI ĐẦU


Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì chỉ cần một cái "click chuột" chúng ta có thể cập nhật được tất cả thông tin cần thiết, thậm chí những sự kiện đang xảy ra ở những nơi cách xa chúng ta một vòng trái đất. Vì vậy sự ra đời của các website là điều tất yếu.


Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, cập nhật và cung cấp thêm những thông tin một cách có hệ thống để gởi đến các công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động, giúp cho CNVC-LĐ hiểu biết thêm những vấn đề cơ bản về tổ chức Công đoàn, về Bộ Luật lao động; cũng như thông tin đến các bạn những hoạt động liên quan của tổ chức công đoàn nói chung và của Liên đoàn Lao động quận 11 nói riêng.


Thông qua Website này, Liên đoàn Lao động quận 11 hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ thêm kinh nghiệm và chuyên môn cũng như cung cấp thông tin liên quan cho các hoạt động của công đoàn cơ sở, giúp các bạn theo dõi, cập nhật các nội dung nhanh chóng, đầy đủ, mang lại cho các bạn nhiều lợi ích thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

 

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!GIỚI THIỆU CHUNG


Tên gọi: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11
Trụ sở: Số 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 39.748.607 – 028. 39.748.608
Fax: 028. 39.748.873
Địa chỉ Website: www.ldldq11.org.vn
Địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG:


- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.


- Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định pháp luật.


- Có trách nhiệm tổ chức, tuyên truyền, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.


2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:


- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.


- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.


- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ...Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.


- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các  tệ nạn xã hội.


- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy