Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 05/9/2019)

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 101 4.272
Khối Hành Chính 23 526
Khối Phường 16 567
Khối Sự nghiệp Công lập 62 3.179
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 330 13.079
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 234 8.754
Công ty Cổ Phần 75 3.826
Doanh nghiệp tư nhân 10 136
Hợp tác xã 2 107
Liên doanh với nước ngoài 1 67
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 1 10
Nghiệp đoàn 2 117
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 62
Tổng cộng 431 17.351

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy