Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11 QÚY 04/2018

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 31.10.2018)

 

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 101 4.193
Khối Hành Chính 23 559
Khối Phường 16 557
Khối Sự nghiệp Công lập 62 3.127
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 321 12.425
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 228 8.394
Công ty Cổ Phần 69 3.384
Doanh nghiệp tư nhân 11 151
Hợp tác xã 2 115
Liên doanh với nước ngoài 2 98
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 2 17
Nghiệp đoàn 2 89
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 77
Tổng cộng 422 16.668

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy