Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

NĂM 2019

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 25/10/2019)

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 101 4.118
Khối Hành Chính 23 496
Khối Phường 16 561
Khối Sự nghiệp Công lập 62 3.061
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 337 13.338
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 236 8.895
Công ty Cổ Phần 78 3.885
Doanh nghiệp tư nhân 10 136
Hợp tác xã 3 114
Liên doanh với nước ngoài 1 67
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 1 10
Nghiệp đoàn 3 169
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 62
Tổng cộng 438 17.456

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy