Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

QUÝ 03 NĂM 2020

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 01/9/2020)

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 100 4.204
Khối Hành Chính 23 513
Khối Phường 16 559
Khối Sự nghiệp Công lập 61 3.132
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 329 13.493
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 225 8.498
Công ty Cổ Phần 82 4.440
Doanh nghiệp tư nhân 8 127
Hợp tác xã 3 53
Liên doanh với nước ngoài 1 67
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 1 10
Nghiệp đoàn 4 198
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 100
Tổng cộng 429 17.697

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy