Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 20/5/2019)

 

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 101 4.239
Khối Hành Chính 23 532
Khối Phường 16 571
Khối Sự nghiệp Công lập 62 3.136
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 326 13.060
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 230 8.826
Công ty Cổ Phần 75 3.763
Doanh nghiệp tư nhân 10 136
Hợp tác xã 2 107
Liên doanh với nước ngoài 1 67
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 1 10
Nghiệp đoàn 2 89
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 62
Tổng cộng 422 17.299

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy