Ở đâu có cán bộ Công đoàn giỏi ở đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động được thực hiện tốt, quan hệ lao động được cải thiện, ổn định.

 

 

Cán bộ Công đoàn phải biết rõ địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức mình. Đó chính là vũ khí lợi hại để đấu tranh với giới chủ, bảo vệ quyền lợi người lao động.

 

Trãi qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn xem công tác vận động nữ CNVC-LĐ là một nội dung quan trọng, là công việc thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Do đó, công tác vận động nữ CNVC-LĐ được quán triệt trong mọi hoạt động của tổ chức công đoàn.

 

Nhằm bổ sung kiến thức pháp luật cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, Trung tâm Tư vấn Pháp luật phối hợp cùng Ban Nữ công – Liên đoàn Lao động Thành phố biên soạn và phát hành tài liệu bỏ túi “Cẩm nang của nữ CNVC-LĐ”, mục đích giúp cho nữ CNVC-LĐ có điều kiện nghiên cứu thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động và công tác.

 

 

Trong những năm qua, cùng với tiến trình CNH, HĐH đất nước, đội ngũ công nhân, viên chức lao động đã tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng về cơ cấu ngành nghề, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH.

 

 

Hà Nội đã có những cách làm hay để phát triển đội ngũ đoàn viên và tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời xây dựng đội ngũ lao động của Thủ đô đáp ứng yêu cầu thực hiện  mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 

Mục đích của việc tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động là nhằm từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật; giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật; hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động.

 

 

Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân cần được hoạch định trên cơ sở nhận thức đầy đủ điều kiện, môi trường công nhân lao động sản xuất và sinh sống.

 

 

Quan hệ giữa nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với công tác cán bộ là mối quan hệ biện chứng, cán bộ có vai trò quyết định, vì nếu không có đội ngũ cán bộ thì đường lối, chính sách có đúng mấy cũng không trở thành hiện thực trong cuộc sống.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của TLĐ về thí điểm đổi mới cách thức tập hợp ĐVCĐ theo hướng tiếp cận NLĐ từ bên ngoài doanh nghiệp để tuyên truyền vận động NLĐ gia nhập tổ chức CĐ thay cho cách làm truyền thống là thông qua NSDLĐ để tuyên truyền NLĐ gia nhập tổ chức CĐ.

 

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy