Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là cấp thứ 3 trong 4 cấp của tổ chức công đoàn, là cấp có điều kiện sâu sát nắm tình hình công nhân, lao động tại doanh nghiệp.

 

 

Một công đoàn cơ sở hiệu quả có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Cẩm nang hoạt động của BCH CĐCS.

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn Hóa Lao động

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1493 /QĐ-TLĐ ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội Công đoàn toàn quốc thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2008.

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội nghị người lao động trong Cty CP, Cty TNHH.

 

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:

 

Làm tốt công tác kiểm tra Công đoàn chúng ta sẽ đánh giá được việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ở CĐCS.

 

Không ai sinh ra là để làm nghề Tuyên giáo. Không có trường lớp nào dạy tất cả kiến thức để có thể khi ra trường làm được tất cả các công việc của ngành tuyên giáo. Muốn làm công tác tuyên giáo một cách thuyết phục và hiệu quả trước hết cần phải học và tự học.

 

Nhiều người thường nói: làm Tuyên giáo khó khô và khổ. Điều ấy không sai, nhưng chưa đủ vì người ta lại quên, ít nhắc tới niềm vinh dự của công việc này.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy