THÔNG BÁO TỪ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

STT TÊN VĂN BẢN SỐ/KÝ HIỆU BAN HÀNH TẢI VỀ
01 Kế hoạch tổ chức triển khai thu kinh phí Công đoàn khu vực SXKD qua Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Kế hoạch 30/10/2017 Tải về
02 Kế hoạch tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Kế hoạch 15/01/2018 Tải về
03 Hướng dẫn mở tài khoản CĐCS tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Hướng dẫn 19/01/2018 Tải về
04 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2018. Hướng dẫn 19/01/2018 Tải về
05 Hướng dẫn về việc tổ chức bình chọn “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, “Cán bộ công đoàn xuất sắc” năm 2017 và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú sang Đảng năm 2018. Hướng dẫn 10/01/2018 Tải về
06 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Công tác Công đoàn 2018 và biểu mẫu đăng ký. Kế hoạch 16/3/2018 Tải về
07 Hướng dẫn thu nộp kinh phí công đoàn năm 2018. Hướng dẫn 17/4/2018 Tải về
08 Hướng dẫn tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" năm 2018 và Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương "Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" cấp CĐCS năm 2018. Hướng dẫn 26/4/2018 Tải về

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy