DANH SÁCH CHỦ TỊCH CĐCS KHỐI PHƯỜNG - KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NHIỆM KỲ 2012 - 2014

 

STT HỌ VÀ TÊN 

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Phạm Chí Bình

UBND Phường 1

36B/41-47 đường 762 HB

39606273

0938558877

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Đoàn Thị Thanh Tâm

UBND Phường 2

318B-C Minh Phụng

39609546

0907683726

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Hoài Nam

UBND Phường 3

161B/2B-C-D Lạc Long Quân

39633936

0903464543

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4 Phan Phượng Khánh 

UBND Phường 4

139B Thuận Kiều

38552742

0908632806

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5 Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

UBND Phường 5

347 Lạc Long Quân

38653131

0903666177

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6 Nguyễn Hữu Tỉnh

UBND Phường 6

59 Lê Đại Hành

38558982

0938938153

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7 Huỳnh Vĩnh Mỹ

UBND Phường 7

183A Lý Nam Đế

38553805

0903316108

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8 Nguyễn Minh Triết

UBND Phường 8

204-206 Thái Phiên

39630880

0918728212

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Lâm Kiến Dũng

UBND Phường 9

181/31/17B Bình Thới

38582332

0902368146

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Ngô Xuân Hoàng

UBND Phường 10

503-505 Minh Phụng

38583582

0918448388

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11 Nguyễn Thị Thanh Hồng

UBND Phường 11

35 - 37 Bình Thới

39624770

0903318785

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12 Trần Cẩm Châu

UBND Phường 12

1168B đường 3/2

39627275

0908147660

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13 Trần Phạm Hoàng Anh

UBND Phường 13

233 - 235 LĐH

39627139

0938485847

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Quách Thị Bích Ngà

UBND Phường 14

72 Bình Thới

38655916

0933610086

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Nguyễn Văn Hải

UBND Phường 15

76-78 Đg số 3 CXLG

38651134

0916816879

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Trần Thụy Phương Linh

UBND Phường 16

2/2 D Lò Siêu

39692912

0987872832

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Nguyễn Thành Hưng

Ban QLĐTXDCT

462C-D Minh Phụng P.9

39635269

0908831185

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Võ Minh Cường

Thanh Tra

270 Bình Thới P.10

39634699

0908460614

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Huỳnh Thanh Nghị

Ban BTGPMB

179H Bình Thới P.9

38583195

0938368686

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Mai Đức Thọ

Bệnh Viện Quận

72 đg 5 CXBT P.8

39650199

0903389529

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21 Lê Thị Thu

BHXH

5 - 7 HHN P.2

39699682

0918790173

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Nguyễn Thế Kỷ

Chi Cục Thuế

274 Bình Thới P.10

39630585

0903745450

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Nguyễn Ngọc Tùng

Chi Cục THADS

1309 đg 3/2 P.16

38587537-115

0907918968

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Lê Thị Ánh Tuyết

Hội Chữ Thập Đỏ

531 MPhụng P.10

38587850

0918629313

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hội LHPN

181H Bình Thới P.9

39633290

0918986633

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Nguyễn Viết Sơn

LĐLĐ Quận

622 LLQ, P.5

39748608

0903663118

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Đội QLTT 11B

101A-103 LLQ P.3

38581185

0937086000.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Ngô Quốc Cường

Phòng Kinh Tế

270 Bình Thới P.10

39633349

0906833323

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Đổng Văn Huy

Phòng LĐTBXH

270 Bình Thới P10

38587550

0918403128

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Phạm Thị Quy

Phòng Nội Vụ

270 Bình Thới P.10

39633727

0938451333

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Phạm Liêu

Phòng QLĐT

270 Bình Thới P.10

38581058

0903649619

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Đỗ Ngọc Lâm

Phòng Tài Chính

270 Bình Thới P.10

39582613

0903822825

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Âu Trọng Nhân

Phòng TNMT

270 Bình Thới P10

39635805

0934057345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng Tư Pháp

270 Bình Thới P1.0

38581085

0937444337

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

35

Lương Phương Quân

Phòng VHTT-TT

270 Bình Thới P.10

38581320

0903580540

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

36

La Thị Kim Hồng

Phòng Y Tế

270 Bình Thới P.10

39632019

0913745406

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

37 Phạm Hiếu Lợi

Quận Đoàn

3 đg 281 LTK P.15

38688097

0932050285

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38

Nguyễn Anh Thư

Nhà Thiếu Nhi

284 LBThăng P.11

39627707

0907191981

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

39

Trần Thị ánh Loan

Tòa Án

172 Ô.Í.Khiêm, P.5

39744268

0938541527

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

40

Trần Thị Hoàng Anh

Trung Tâm YTDP

72 đg 5 CXBT P.8

38587259

0903948929

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

41

Nguyễn Văn Mốc

Trung Tâm TDTT

283 LBThăng P.8

39627749

0938691139

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

42

Huỳnh Văn Mến

TT Dạy Nghề

52 CX Lữ Gia P.15

38685874

0903329511

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

43

Huỳnh Thị Hương Trang

TT Văn Hóa

179 ABCD BT P.9

39633798

0907410135

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

44

Bùi Quốc Tuấn

TT BDCT

268 Bình Thới P.10

38588723

0909774242

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

45

Nguyễn Minh Triết

Khối Cơ quan Đảng

268 Bình Thới P.10

39634733

0933493643

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

46

Huỳnh Việt Dũng

UBMTTQ

181I Bình Thới P.9

38582651

0908552430

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

47

Lê Thị Hiệp

Viện KSND

652 H.Bàng P.16

39609129

0913834951

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

48

Lê Văn Hiếu

VP.UBND

270 Bình Thới P.10

39634365

0938138562

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

49

Nguyễn Văn Hải

BQL Chợ BThới

377/53 MP P.10

39634365

0903767231

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

50

Trần Quốc Tuấn

BQL Chợ LBT

297 LBT P.8

39627549

0908371164

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

51

Nguyễn Văn Sơn

BQL Chợ Phú Thọ

124 LBThăng P.13

38580378

0918666881

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

52

Nguyễn Thị Ngọc Gương

BQL Chợ Thiếc

Phó Cơ Điều P.6

38556641

0903741714

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

53

Trần Thị Thanh Thủy

CĐ Giáo Dục

714-716 H.Bàng, P.1

39509912

01217881788

t3thuy2209@yahoo.com

54 Nguyễn Văn Thảo

Thanh tra địa bàn

72C/22 Bình Thới P.14

22152212

0918737633

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý:

Trên đây là danh sách Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, những thông tin nào chưa chính xác hoặc có sự thay đổi mong nhận được sự góp ý, bổ sung của anh, chị, gởi email về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Ban biên tập Website LĐLĐ Quận 11 chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Trân trọng cảm ơn !

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy