DANH SÁCH CHỦ TỊCH CĐCS KHỐI PHƯỜNG - KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Quý 04/2020

 

STT Đơn vị Địa chỉ Tên Chủ tịch CĐCS Số điện thoại Địa chỉ email
01 CĐCS P.01 36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng P1 Nguyễn Thị Kim Anh

028.606.273

0937.763.039
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
02 CĐCS P.02 318B-C Minh Phụng P2 Đoàn Thị Thanh Tâm

028.583.301

0907.683.726
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
03 CĐCS P.03 161B/2 BCD Lạc Long Quân P3 Nguyễn Minh Hiếu 0903.978.931 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
04 CĐCS P.04 139B Thuận Kiều P4 Phan Phượng Khánh

028.552.742

0908.631.806

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
05 CĐCS P.05 347 Lạc Long Quân P5 Bùi Diễm Hằng

028.653.131

0907.175.129
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
06 CĐCS P.06 59 Lê Đại Hành P6 Phạm Văn Hòa

028.558.982

0983.105.110
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
07 CĐCS P.07 183A Lý Nam Đế P7 Phạm Việt Thu

028.553.805

0989.297.404
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
08 CĐCS P.08 204-206 Thái Phiên P8 Nguyễn Minh Triết

028.630.880

0914.433.353
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
09 CĐCS P.09 181/31/17B Bình Thới Lâm Huỳnh Đệ

028.582.332

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 CĐCS P.10 503-505 Minh Phụng P10 Nguyễn Tuấn Linh

028.583.582

0903.747.426
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 CĐCS P.11 35-37 Bình Thới P11 Phạm Hoàng Như Thảo

028.628.899

0909.887.121
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 CĐCS P.12 1168B đường 3/2 P12 Q11 Trương Hồng Sơn

028.627.275

0983.354.470

13 CĐCS P.13 233 Lê Đại Hành P13 Nguyễn Thị Bích Vân

028.627.139

0937.774.794

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 CĐCS P.14 72 Bình Thới P14 Nguyễn Thị Thùy Dương

028.655.916

0903.199.196
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 CĐCS P.15 76,78 cx Lữ Gia P15 Phạm Quí Phượng

028.687.087

0906.729.755
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 CĐCS P.16 2/2D Lò Siêu P16 Trần Hải Quân

028.692.912

0769.612.090

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17 Ban BTGPMB 179H Bình Thới P9 Đỗ Ngọc Sơn

028.583.190

0903.883.969
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 BQL Chợ Bình Thới 220 Xóm Đất P10 Lý Kim Tuấn

028.634.365

0937.273.043
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Chi Cục Thuế 274 Bình Thới P10 Nguyễn Thị Điều

028.630.585

0938.627.777
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Phòng Nội Vụ 270 Bình Thới P10 Trần Quế Anh

028.633.727

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 BQL DAĐXDCT 462C-D Minh Phụng P9 Nguyễn Trọng Khoa

028.635.269

0903.143.843

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 Quận đoàn 11 Số 3 đường 281 Lý Thường Kiệt P15 Đặng Hiếu

028.688.097

0938.114.696

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23 Trung tâm Y Tế 72A Đường 5 CX Bình Thới P8 Nguyễn Thị Hồng Mai

028.626.653

0918.450.881

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24 UBMTTQ 181 G-H-I Bình Thới P9 Huỳnh Việt Dũng

028.582.651

0908.552.430
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 CN VP ĐKSDĐĐ 535 Bình Thới P10 Thái Vũ Thùy Linh

028.635.107

0903.679.016
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Phòng VHTT quận 11 270  Bình Thới P10 Hà Văn Bình

38.581.320

0908.425.785
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Phòng Tài chính - KH 270 Bình Thới P10 Nguyễn Thị Thanh San

028.582.613

0909.564.877
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
28 Phòng Quản lý Đô thị 270 Bình Thới P10 Bùi Kim Thảo

028.581.058

0907.008.748
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .vn
29 Đội Quản lý Thị trường 11 101A-103 Lạc Long Quân P3 Vũ Khôi Nguyên

028.581.185

0937.191.209
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
30 Chi cục THADS 1309 đường 3/2 P16 Q11 Lang Văn Kéo

028.587.53731 Phòng Tư Pháp 270 Bình Thới P10 Q11 Nguyễn Thị Thu Hà

028.581.085

093.744.337
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
32 BQL Chợ Thiếc Trần Quý P6 Nguyễn Thị Ngọc Trinh

028.556.641

0985.778.963
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
33 Bảo hiểm Xã hội 5-7 Hàn Hải Nguyên P16 Phạm Công Trúc

028.630.620

0909.286.875
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
34 Trung tâm VH&TDTT 283 Lãnh Binh Thăng P8 Nguyễn Văn Mốc

028.627.749

098.9691.139

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
35 Đội Thanh Tra địa bàn 72C/22 Bình Thới P14 Huỳnh Thị Mỹ Phượng

028.580.378

0906.993.978

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
36 BQL Chợ Phú Thọ 124 Lãnh Binh Thăng P13 Nguyễn Văn Sơn

028.580.378

0918.666.881
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
37 Thanh tra 270 Bình Thới P10 Võ Minh Cường

028.634.699

0908.460.614
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
38 Cơ quan Khối Đảng 268 Bình Thới P10 Phạm Thị Hồng Phượng

028.634.733

0909.043.200

39 Phòng Kinh Tế 270 Bình Thới P10 Ngô Quốc Cường

028.633.349

0906.833.323
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
40 Phòng Y Tế 270 Bình Thới P10 Phan Thị Minh Châu

028.632.019

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
41 Phòng TN và MT 270 Bình Thới P10 Nguyễn Văn Chí Linh

028.635.805

0988.803.301
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
42 VP HĐND - UBND 270 Bình Thới P10 Lê Văn Hiếu

028.963.365

0938.138.562
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
43 Phòng LĐTB và XH 270 Bình Thới P10 Lâm Hoàng Lan Phương

028.587.550

0938767999
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
44 Viện Kiểm Sát 652 Hồng Bàng P16 Lê Thị Hiệp

028.609.130

0913.834.951
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
45 Hội Chữ Thập Đỏ 531 Minh Phụng P10 Nguyễn Lương Tâm

028.587.850

0916.816.258

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

46 Trung tâm BDCT 268 Bình Thới P10 Dương Trịnh Thái Hòa

028.588.723

0909.495.009
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
47 Toà Án Nhân dân 172 Ông Ích Khiêm P5 Trần Thị Ánh Loan

028.744.268

0909.877.736
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
48 Nhà Thiếu Nhi 284 Lãnh Binh Thăng P11 Nguyễn Thị Anh Thư

028.627.019

0907.191.981
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
49 Bệnh Viện 72 đường số 5 cư xá Bình Thới P8 Nguyễn Thị Thu Vân

028.650.197

0918.360.034
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
50 Hội LHPN 181H Bình Thới P9 Nguyễn Xuân Yến

028.633.290

01212078181
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
51 Cơ quan LĐLĐ 622 Lạc Long Quân P5 Đỗ Thanh Tú

028.748.608

0903.990.732
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
52 TT.GDTX-GDDN 52 Cư xá Lữ Gia P15 Trần Thụy Yến Nga

028.685.874

0906.077.829

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
53 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 714 - 716 Hồng Bàng Bùi Văn Ngà

028.609.918

0913.670.591

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý:

Trên đây là danh sách Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, những thông tin nào chưa chính xác hoặc có sự thay đổi mong nhận được sự góp ý, bổ sung của anh, chị, gởi email về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Ban biên tập Website LĐLĐ Quận 11 chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Trân trọng cảm ơn!

 

Biên tập, tin: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy