DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI TRƯỜNG HỌC

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Quý 04/2019

 

STT HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

ĐT CƠ QUAN

ĐTDĐ

ĐỊA CHỈ EMAIL

01 Lâm Thị Thúy Vân

Mầm Non P.01

8/79 Tân Hóa, P01

028.609.031

0933.568.499

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

02 Nguyễn Diệu Đan

Mầm non P.02

285/1 Minh Phụng

028.691.653

0902.869.420

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

03 Phạm Thị Thanh Thúy

Mầm non P.03

247/36 Lạc Long Quân

028.630.568

0917.110.311

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

04 Nguyễn Thị Phương Thảo

Mầm non P.04

876 Nguyễn Chí Thanh

028.298.103

01644.984.184

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

05 Nguyễn Thị Kiều Ngân

Mầm non P.05

423/34 Lạc Long Quân

028.653.594

01673.515.957

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

06 Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Mầm non P.06

82 Trần Quý

028.564.613

0902.891.873

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

07 Dương Mộng Thúy

Mầm non P.07

102-104 Lê Đại Hành

028.643.075

0934.138.661

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

08 Cao Nguyễn Bích Thuận

Mầm non P.08

234 Thái Phiên

028.585.799

01992.958.997

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

09 Đỗ Ngọc Hương

Mầm non P.09

181/31/17 Bình Thới

028.633.840

01222.755.466

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10 Trần Thiên Kim

Mầm non P.10

240 Lạc Long Quân

028.633.557

0906.928.328

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11 Đỗ Thị Thanh Nga

Mầm non P.11

145 Lê Thị Bạch Cát

028.627.668

01262.916.925

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12 Trịnh Thị Mỹ Linh

Mầm non P.12

196-198 Tuệ Tỉnh

028.620.280

0933.694.513

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Mầm non P.13

227 Lê Đại Hành

028.580.184

01252.132.125

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14 Tạ Thị Liên Hương

Mầm non P.14

86 đường 100 Bình Thới

028.9619.532

0988.332.128

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15 Đinh Nguyễn Thảo Vy

Mầm non P.15

297/3 Lý Thường Kiệt

028.8651.146

0903.693.975

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16 Hoàng Thị Thơm

Mầm non P.16

269/29 Nguyễn Thị Nhỏ

028.692.931

0938.318.419

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17 Ngô Trịnh Hòa Hiệp

Mầm non Q.11

279 Lãnh Binh Thăng P8

028.584.197

0938.579.546

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18 Phan T. Ngọc Linh

Tiểu học Hưng Việt

135 Lạc Long Quân P1

028.690.339

0949.979.191

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19 Võ Thanh Hùng

Tiểu học Nguyễn Thi

1484 Đường 3/2 P2

028.601.271

0909.605.859

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20 Hồ Thị Thanh Thủy

Tiểu học Phạm Văn Hai

888-890 Nguyễn Chí Thanh

028.552.845

0918.130.361

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21 Mã T. Hồng Anh

Tiểu học Trần Văn Ơn

612 Lạc Long Quân P5

028.650.267

01219.306.080

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22 Vũ Thị Bích Thảo

Tiểu học Hòa Bình

66 Hòa Bình P5

028.817.280

0966.857.553

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23 Trần Quốc Phúc

Tiểu học Âu Cơ

160B Trần Quý P6

028.532.398

0902.052.878

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24 Nguyễn Thị Thanh Dung

Tiểu học Đề Thám

10 Lê Đại Hành P7

028.552.401

0908.417.414

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25 Huỳnh Thị Tinh Tinh

Tiểu học Lạc Long Quân

225 Lò Siêu P8

028.621.712

0908.530.372

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26 Lê Hữu Tâm

Tiểu học Hàn Hải Nguyên

137-139 Thái Phiên P9

028.151.543

0903.972.402

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27 Nguyễn T. Kim Thanh

Tiểu học Phùng Hưng

250 Lạc Long Quân P10

028.587.235

0943.143.871

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28 Phan T. Kim Mai

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

395/9G Minh Phụng P10

028.634.057

0909.942.403

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29 Phạm Thị Huệ

Tiểu học Thái Phiên

393BC Minh Phụng P10

028.633.481

0988.933.148

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30 Lê Văn Hoàng

Tiểu học Quyết Thắng

391 CX Lê Đại Hành P11

028.627.774

0906.615.813

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31 Đoàn Thị Mai

Tiểu học Phú Thọ

322 Tôn Thất Hiệp P12

028.276.684

0903.089.580

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32 Trần Thanh Hương

Tiểu học Đại Thành

72/22 Âu Cơ P14

0792.333.234

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33 Lê Viết Mộng Tuyền

Tiểu học Trưng Trắc

160 Nguyễn Thị Nhỏ (Nối dài)

028.656.250

0938.485.593

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34 Võ Thanh Nga

Tiểu học Lê Đình Chinh

203 Nguyễn Thị Nhỏ P16

028.696.702

0909.124.188

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

35 Lê Anh Hào

THCS Lê Anh Xuân

40 đường 762 Hồng Bàng P1

028.631.619

0933.496.989

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

36 Phạm Thị Anh Đào

THCS Nguyễn Văn Phú

161B/112 Lạc Long Quân P3

028.633.134

0903.259.266

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

37 Lý Thanh Phương

THCS Nguyễn Huệ

429/9 Lạc Long Quân P5

028.650.441

0966.543.345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38 Huỳnh Cao Cường

THCS Lê Quý Đôn

343D Lạc Long Quân P5

028.619.531

0938.180.682

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

39 Khấu Đức Vinh

THCS Nguyễn Minh Hoàng

185/2 Lý Thường Kiệt P7

028.550.026

0914.579.879

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

40 Huỳnh Quang Phúc

THCS Chu Văn An

01 Dương Đình Nghệ P8

028.581.110

0932.345.904

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

41 Hoàng Thị Mộng Hương

THCS Phú Thọ

1122 Đường 3/2  P12

028.628.889

0902.433.202

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

42 Nguyễn Kim Hùng

THCS Lữ Gia

52/1A CX Lữ Gia P15

028.650.427

0907.158.108

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

43 Nguyễn Thị Bé Kim

THCS Hậu Giang

Số 8 Lò Siêu P16

028.690.427

0938.270.574

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

44 Vũ Thị Ngát

Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

6/11 đường số 3 CX Lữ Gia

028.638.254

0978.876.807

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

45 Hồ Đắc Tuấn

Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 11

269/11 Nguyễn Thị Nhỏ P16

028.609.616

0989.297.405

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

46 Bùi Văn Ngà

Phòng Giáo dục và Đạo Tạo Quận 11

714-716 Hồng Bàng P1

028.609.918

0913.670.591

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

47 Trương Thị Lệ

Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ

Số 1 đường nội bộ, khu CC Phú Thọ, P15

028.030.243

0969311579

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý:

Trên đây là danh sách các Chủ tịch CĐCS trực thuộc, những thông tin nào chưa chính xác mong nhận được sự góp ý của Quý vị, gởi email về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Ban biên tập Website LĐLĐ Quận 11 bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Trân trọng cảm ơn!

 

Biên tập, tin: Nguyễn Vương.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy