Đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân” và cơ bản nhẩt trí nội dung để xuất của Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức hoạt động trong “Tháng Công nhân” với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ;

 

Đội ngũ công nhân Việt Nam xuất hiện khi có cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I (từ năm 1897 đến năm 1914) của thực dân Pháp. Khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định, Vinh - Bến Thủy, Hòn Gai đã làm cho số công nhân tăng nhanh...

 

Tên gọi tổ chức Công Đoàn Việt Nam qua các thời kỳ.

 

Trước đây quan hệ lao động là do Nhà nước và CNLĐ tạo thành và lấy lợi ích chung làm điểm xuất phát, còn hiện nay quan hệ lao động là do doanh nghiệp và người lao động tạo thành trên cơ sở hai bên giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi.

 

Công nhân là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng, đời sống mọi mặt của công nhân còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, nâng cao đời sống cho công nhân là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

 

Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp ngày càng đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

 

1- Khái niệm: Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Ví dụ: kiểm tra sổ sách; thi kiểm tra; kiểm tra sức khỏe ...

 

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989, đây là phong trào mang tính đặc thù về giới

 

Tranh chấp lao động (TCLĐ) là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), Thoả ước tập thể (TƯTT) và trong quá trình học nghề.

 

Theo quy định của pháp luật lao động, Thoả ước lao động tập thể (gọi tắt là Thoả ước tập thể - TƯTT) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy