26/ Bảng chấm điểm thi đua CĐCS năm 2019 (Khối ngoài Nhà Nước).

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

CĐCS:...........................................

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày ..... tháng 11 năm 2019.

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CĐCS NĂM 2019


(Dành cho CĐCS khu vực ngoài nhà nước)


I. NỘI DUNG - TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM:


S

TT

NỘI DUNG

Điểm chuẩn

CĐCS Tự

chấm

LĐLĐ Quận

chấm

Báo cáo diễn giải

Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý

35 đ

Công tác Chính sách – Pháp luật

17 đ

1.

- Đại diện cho tập thể người lao động(NLĐ) thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động(NSDLĐ) ký kết thỏa ước lao động tập thể(TƯLĐTT) đạt được những điều khoản có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

- Giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT.

2 đ

1 đ

2.

- Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp.

- Tham gia với NSDLĐ tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả.

1 đ

2 đ

3.

- Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện các nội quy lao động; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

2 đ

2 đ

4.

- Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ vả NSDLĐ.

2 đ

5.

- Giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật; giám sát thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

1 đ

6.

- Phối hợp với người sử dụng lao động phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”

2 đ

7.

- Có báo cáo khảo sát đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y, ung thư, bệnh hiểm nghèo về LĐLĐ quận đúng thời gian quy định.

- Có báo cáo giám sát lương, thưởng Tết nguyên đán Kỷ Hợi

2 đ

Công tác Nữ công

18 đ

1.

- Có phân công cán bộ phụ trách nữ công.

1 đ

2.

- Có tổ chức khám phụ khoa cho lao động nữ.

2 đ

3.

- Tham gia thương lượng ký kết TƯLĐTT có những nội dung có lợi cho nữ CNVC-LĐ.

- Có xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, khen thưởng học sinh giỏi và các biện pháp khác chăm lo cho con CNLĐ tại đơn vị.

- Có xây dựng và ủng hộ phong trào nuôi heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận.

2 đ

2 đ

2 đ

4.

- Doanh nghiệp có hỗ trợ chăm lo cho các cháu thiếu nhi:

+ Ngày 1/6.

+ Tết trung thu.

+ Hè.

 

1 đ

1 đ

1 đ

5.

- Có tổ chức các hoạt động và chăm lo tốt cho lao động nữ nhân ngày 8/3 và 20/10, tham gia các hoạt động của LĐLĐ quận ngày 8/3, 28/6 và 20/10, tuyên truyền về bình đẳng giới, chế độ chính sách cho lao động Nữ

3 đ

6.

- Thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” (có giấy chứng nhận cho các chị đạt danh hiệu) và có biện pháp tốt vận động các chị tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

3 đ

Tiêu chuần 2: Xây dựng tổ chức Công đoàn

35 đ

Công tác tổ chức

15 đ

1.

- Có 80% trở lên tổng số NLĐ gia nhập công đoàn.

- 100% đoàn viên công đoàn đơn vị đều có thẻ đoàn viên.

1 đ

 

1 đ

2.

- Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Tham gia hội thảo “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn” do LĐLĐ quận tổ chức

2 đ

2 đ

3.

- Có xây dựng quy chế hoạt động BCH.

- Quy chế phối hợp hoạt động với người sử dụng lao động.

1 đ

1 đ

4.

- Có bình bầu cán bộ công đoàn xuất sắc, giới thiệu ĐVCĐ ưu tú năm 2019.

2 đ

5.

- Báo cáo số liệu tổ chức hàng quý.

- Quản lý và lưu trữ tốt hồ sơ, sổ sinh hoạt BCH.

4 đ

1 đ

Công tác tài chính

10 đ

1.

- Thu – trích nộp kinh phí, đoàn phí đúng quy định

+ Kinh phí.

+ Đoàn phí.

+ Có quy chế chi tiêu nội bộ tài chính Công đoàn tại CĐCS.

4 đ

2.

- Có sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gởi ngân hàng (nếu có), lập phiếu thu, phiếu chi theo đúng chế độ kế toán, dự toán năm.

3 đ

3.

- Báo cáo quyết toán đầy đủ và đúng thời gian: 6 tháng đầu năm; 6 tháng cuối năm.

3 đ

Công tác Ủy ban Kiểm tra

10 đ

1.

- Có phân công nhân sự làm công tác kiểm tra tại Công đoàn cơ sở.

2 đ

2.

- Tổ chức kiểm tra đồng cấp việc thi hành điều lệ đảm bảo 1 lần / năm và tài chính đồng cấp đảm bảo 2 lần/năm (có gởi biên bản về Ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận).

4 đ

3.

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, thuộc thẩm quyền công đoàn cấp mình, đúng quy định của pháp luật Lao động (Nếu có).

- Chủ động tham gia phối hợp cùng doanh nghiệp giải quyết các đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền (Nếu có).

2 đ

2 đ

Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác

20 đ

Công tác Tuyên giáo

10 đ

1.

Công tác tuyên truyền:

- Có bảng tin Công đoàn tại đơn vị.

- Có triển khai đọc báo người lao động tại đơn vị.

- Có tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN  đến đoàn viên công đoàn.

3 đ

2.

Tham gia hoạt động phong trào

- Tham gia Lễ phát động “Tháng Công nhân”.

- Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do LĐLĐ quận tổ chức

1 đ

2 đ


3.

- Tham gia Hội thao CNVC-LĐ năm 2019.

1 đ

4.

- Có tổ chức hoạt động tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

2 đ

5.

- Vận động CNVC-LĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có giới thiệu các gương  điển hình, gương người tốt việc tốt.

1 đ

Công tác Văn phòng

10 đ

1.

- Có báo cáo hoạt động CĐCS năm 2019.

- Có bảng chấm điểm thi đua CĐCS  năm 2019.

4 đ

2 đ

2.

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị giao ban cấp quận, tổng kết……

4 đ

TỔNG CỘNG ĐIỂM:

90 đ


PHẦN B: CĂN CỨ ĐỂ XẾP LOẠI THI ĐUA.


Lưu ý: Thang điểm thống nhất là thang điểm 100, để phân loại A,B,C; trong đó:


1/ Công đoàn cơ sở xếp loại A: (từ 91 đến 100 điểm), đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:


+  Có thỏa ước lao động tập thể (có từ 03 nội dung trở lên có lợi cho người lao động); có các quy chế dân chủ ở cơ sở; có tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập.


+ Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;


+ Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;


+ Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.


2/ Công đoàn cơ sở xếp loại B: (từ 81 điểm đến 90 điểm).


3/ Công đoàn cơ sở xếp loại C: (từ 71 đến 80 điểm).


Danh hiệu “CĐCS vững mạnh xuất sắc” được bình chọn đơn vị dẫn đầu hoặc xuất sắc trong số các tập thể được đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh.


* Điểm thưởng: Do BTV Liên đoàn Lao động quận xét thưởng, nhưng không quá 10 điểm.


+ Có sáng tạo trong hoạt động, có phong trào sôi nổi tại đơn vi.


+ Tham gia tích cực các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao cấp quận và cấp thành phố.


+ Đạt thành tích cao trong các lần tham gia hội thi, hội thao cấp quận, cấp thành phố.

 

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP


TM.BCH/CĐCS...........................

CHỦ TỊCH

 

Lưu ý: Đề nghị CĐCS nộp về VP.LĐLĐ quận 11 chậm nhất là ngày 05/11/2019.

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy