32/ Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên Công đoàn Q.11 và biểu mẫu khảo sát CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

 

(nhấn để tải về)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

_____________

Số: 217/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quận 11, ngày 16 tháng 10 năm 2020.

 

KẾ HOẠCH


CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021


CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 29/09/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh về chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận xây dựng  kế hoạch chăm lo Tết với nội dung như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


1. Mục đích:


- Phối hợp với các ngành chức năng và thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động có các giải pháp chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn; công khai kịp thời tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác và chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhất là những đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.


- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động cùng gia đình đón Tết trên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo khuyến cáo ngành Y tế.


2. Yêu cầu:


- Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được thực hiện đồng bộ 3 cấp (Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn Thành phố) phải thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực tài chính vào các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động.


- Hướng dẫn BCH CĐCS chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị.


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:


1. Tham gia xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết:


- Tháng 11/2020, BCH CĐCS tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác cho người lao động sẽ thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán; sớm công khai thời gian trả lương, trả thưởng và lịch nghỉ Tết theo đúng quy định của pháp luật để người lao động biết an tâm làm việc.


- LĐLĐ quận phối hợp cùng cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân, viên chức, người lao động trong đó chú trọng đến giám sát chế độ tiền lương, tiền thưởng ở CĐCS ngoài khu vực nhà nước.


2. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động:


2.1. Đối tượng chăm lo: Là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, có hoàn cảnh khó khăn thuộc một trong các tiêu chí như sau.


Tiêu chí:


- Đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động bị tai nạn lao động mà gia đình có thu nhập thấp; có vợ hoặc chồng hoặc con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.


- Đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động mất việc làm hoặc không có việc làm ổn định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 (trường hợp cả vợ, chồng đều bị giảm, sẽ xem xét hỗ trợ thêm 01 phần chăm lo); nữ đoàn viên công đoàn đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập.


- Đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động bị nợ lương, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết trong thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021 (từ 19/11 – 19/02/2021 Âm Lịch).


- Người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại những đơn vị chưa thành lập CĐCS nhưng doanh nghiệp đã đóng kinh phí công đoàn.


- Danh sách công nhân, viên chức, người lao động được chăm lo phải được bình xét tại CĐCS và công khai tại đơn vị mình.


- Đối tượng là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có hoàn cảnh khó khăn sẽ thực hiện việc chăm lo theo kế hoạch của UBND quận (không thuộc diện chăm lo Tết theo kế hoạch này).


* Nguyên tắc xét chăm lo Tết từ cấp cơ sở trước, trường hợp khó khăn hơn đề xuất cấp trên cơ sở.


* Các trường hợp khó khăn đột xuất khác không có trong các tiêu chí quy định theo kế hoạch, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm xem xét, quyết định chăm lo theo thẩm quyền (căn cứ theo đề xuất của CĐCS), đảm bảo đúng đối tượng và chịu trách nhiệm về danh sách đề xuất.


Lưu ý: mỗi cá nhân chỉ nhận một hình thức chăm lo tại một cấp công đoàn.


2.2. Đối với công đoàn cơ sở:


- BCH CĐCS ở các DN SXKD gặp khó khăn do thu hẹp sản xuất, tinh giảm lao động trong thời điểm chăm lo Tết Nguyên đán, đề nghị BCH CĐCS báo cáo kịp thời danh sách người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về LĐLĐ quận để duyệt xét chăm lo.


- Trường hợp doanh nghiệp có chủ bỏ trốn trong thời điểm chăm lo Tết Nguyên đán, BCH CĐCS cần nắm chắc tình hình nợ lương và báo cáo kịp thời về LĐLĐ quận để phối hợp các ngành chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời.


- Phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những kiến nghị, những thắc mắc của người lao động liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng…


2.3. Đối với LĐLĐ quận:


- Hướng dẫn BCH CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể việc chăm lo Tết cho công chức, viên chức tại đơn vị mình, rà soát các trường hợp khó khăn lập danh sách gửi về quận để được chăm lo theo kế hoạch UBND quận.


- Hướng dẫn BCH CĐCS tham gia cùng người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, trả thưởng cho người lao động; đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, doanh nghiệp không có khả năng trả lương, trả thưởng, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn tại thời điểm chăm lo, Liên đoàn Lao động quận sẽ chủ động phối hợp các cơ quan hữu quan giải quyết và báo cáo Quận ủy 11, báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố.


- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp (không phân biệt đơn vị quản lý), chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra.


- Tổ chức, hướng dẫn cho BCH CĐCS ngoài khu vực nhà nước trực thuộc thực hiện công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị cơ sở.


III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:


1. Giám sát lương, thưởng Tết, chăm lo Tết cho công nhân lao động:


1.1. Đối với công đoàn cơ sở:


- BCH CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thông báo kế hoạch, thời gian chi trả lương, thưởng, các chế độ khác và thời gian nghỉ Tết để người lao động hiểu rõ chính sách, khả năng của doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn BCH CĐCS nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, tham gia, phối hợp giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của công nhân lao động về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng…


- BCH CĐCS chủ động rà soát các đối tượng tại đơn vị mình về các trường hợp bệnh nan y, bệnh ung thư, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để kịp thời đề xuất với người sử dụng lao động có chính sách chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.


Trong trường hợp BCH CĐCS đã tìm mọi biện pháp tham mưu cho doanh nghiệp mà không chăm lo được cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí đề ra thì lập danh sách gởi về LĐLĐ quận để được xét duyệt chăm lo theo công văn khảo sát và mẫu báo cáo danh sách đề nghị chăm lo hạn chót gửi về LĐLĐ quận ngày 16/11/2020”.


1.2. Đối với Liên đoàn Lao động quận:


- LĐLĐ quận triển khai, hướng dẫn cho BCH CĐCS trực thuộc chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng kế hoạch trả lương, trả thưởng cho người lao động, nắm tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả lương, thưởng cho người lao động để phản ảnh và đề xuất với Quận ủy – UBND quận có biện pháp hỗ trợ.


- Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cử cán bộ chuyên trách phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, giám sát việc trả lương, trả thưởng tại các đơn vị nhất là đơn vị đang gặp khó khăn.


- Tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi cán bộ công đoàn hưu trí, tổ chức thăm công nhân vệ sinh công ty Dịch vụ công ích quận đêm giao thừa và chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặt biệt, bệnh tật trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.


- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ đ/c Đỗ Thanh Tú, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ quận để cùng trao đổi giải quyết kịp thời (di động: 0903.990.732), email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , truy cập Website: ldldq11.org.vn -> Liên đoàn Lao động Quận 11 -> Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở -> Ban Chính sách Pháp luật (hoặc) vào thông báo -> Liên đoàn Lao động Quận 11.

 

 

* Nơi nhận:

- TT, Ban CSPL LĐLĐ TP;

- TT Quận ủy - UBND Q.11;

- Ban Dân Vận QU Q.11;

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Trang - TB DV;

- Đ/c Nguyễn Trần Bình - PCT UBND Q.11;

- BTV, BCH, UBKT LĐLĐ Q.11;

- CĐCS, DN nộp KP;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Tuấn

 

*Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy