Giới thiệu đội ngũ CB-CNV LĐLĐ, NVHLĐ quận 11 và các hình ảnh hoạt động.

 

Từ phải sang trái:

Đ/c Dương Văn Nhân - Chủ tịch LĐLĐ

Đ/c Trần Văn Lạc - Trưởng Ban TG

Đ/c Nguyễn Thị Như Sương - Chánh Văn phòng

Đ/c Phan Thị Minh Duyên - Phó CT

Đ/c Đỗ Thị Kim Thảo - Kế toán

Đ/c Đỗ Thanh Tú - Trưởng ban CSPL

Đ/c Nguyễn Tuấn - Phó CT TT                                          

 

Hình Tổng kết Nhà Văn hóa Lao Động quận 11 năm 2018.

Nhà văn hóa Lao động quận 11 nhận Bằng Khen của Liên đoàn Lao động Tp.HCM.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy