Bảng thông tin tiến độ thực hiện hội nghị CBCC năm 2015.

 

 


Căn cứ hướng dẫn số 125/HD-LĐLĐ ngày 05/11/2015 của Liên đoàn Lao động Quận 11 về việc tổ chức hội nghị CBCC năm 2015.Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị của CĐCS khối phường và khối HCSN chậm nhất đến hết ngày 31/12/2015.

 

Nay LĐLĐ Q.11 thông tin tiến độ thực hiện hội nghị CBCC như sau:

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH

NGÀY TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ

1 Phòng VHTT - TT X 10/12/2015
2 UBND Phường 12 X 17/12/2015
3 Quận Đoàn X 17/12/2015
4 Phòng Nội Vụ X 18/12/2015
5 TT TDTT X 21/12/2015
6 TT BDCT X 21/12/2015
7 UBND Phường 10 X 21/12/2015
8 UBND Phường 7 X 22/12/2015
9 Thanh tra Quận 11 X 23/12/2015
10 Toà án X 24/12/2015
11 BQL Chợ Phú Thọ X 25/12/2015
12 Phòng Y tế X 25/12/2015
13 BQL Chợ Lãnh Binh Thăng X 25/12/2015
14 Phòng LĐTBXH X 25/12/2015
15 BQL Chợ BÌnh Thới X 25/12/2015
16 UBND Phường 3 X 25/12/2015
17 UBND Phường 5 X 25/12/2015
18 UBND Phường 16 X 25/12/2015
19 UBND Phường 9 X 25/12/2015
20 VP UBND Quận 11 X 25/12/2015
21 Ban BTGPMB X 28/12/2015
22 Phòng Tư Pháp X 28/12/2015
23 Phòng Tài nguyên Môi trường X 28/12/2015
24 Viện Kiểm Sát X 28/12/2015
25 Chi cục Thuế X 28/12/2015
26 Nhà Thiếu nhi X 28/12/2015
27 UBND Phường 2 X 28/12/2015
28 UBND Phường 6 X 28/12/2015
29 Cơ quan LĐLĐ X 29/12/2015
30 Phòng Quản lý ĐT X 29/12/2015
31 Đội QLTT 11B X 29/12/2015
32 UBND Phường 1 X 29/12/2015
33 UBND Phường 15 X 29/12/2015
34 TT. Dạy nghề X 29/12/2015
35 Phòng Tài chính X 30/12/2015
36 Phòng Kinh tế X 30/12/2015
37 UBMTTQ X 30/12/2015
38 Hội LHPN X 30/12/2015
39 Bảo hiểm Xã hội X 30/12/2015
40 UBND Phường 4 X 30/12/2015
41 UBND Phường 8 X 30/12/2015
42 UBND Phường 14 X 30/12/2015
43 TT. Y Tế DP X 30/12/2015
44 Ban QLĐT XDCT Q.11 X 31/12/2015
45 Thanh tra địa bàn X 31/12/2015
46 BQL Chợ Thiếc X 31/12/2015
47 Thi hành án DS X 31/12/2015
48 TTVH X 31/12/2015
49 Hội Chữ thập đỏ X 31/12/2015
50 UBND Phường 11 X 31/12/2015
51 UBND Phường 13 X 31/12/2015
52 Công đoàn Giáo dục Theo năm học Theo năm học
53 Bệnh viện X Có lý do
54 Công đoàn Khối Đảng X Có lý do

 

Mội số hình ảnh của các đơn vị tổ chức hội nghị:

 

CĐCS Phường 12.

 

CĐCS Phường 12.

 

 

CĐCS TT Thể dục thể thao Q.11.

 

CĐCS TT Thể dục thể thao Q.11.

 


Hồng Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy