Bảng thông tin tiến độ thực hiện đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng Công nhân - Lần 8 - Năm 2016".

 

 


Căn cứ thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng về các hoạt động trong "Tháng Công nhân", thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2016 Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động Thành phố về các nội dung hoạt động trong "Tháng Công nhân" lần 8 năm 2016, trong đó có việc vận động nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với các trường hợp bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn cần phẫu thuật, bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị) có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng "Mái ấm Công đoàn" - "Căn phòng mơ ước"; công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 81% trở lên.


Nay Liên đoàn Lao động quận 11 thông tin tiến độ đóng góp ủng hộ như sau:

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG CÔNG NHÂN LẦN 8
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện đến ngày 15/5/2016
1 CĐCS Chợ Thiếc 15/4/2016 850,000
2 CĐCS Phòng Tư Pháp 15/4/2016 500,000
3 CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng 15/4/2016 250,000
4 CĐCS DNTN Toàn Thắng 15/4/2016 300,000
5 CĐCS Cty TNHH Hữu Hạnh 22/4/2016 180,000
6 CĐCS Cty TNHH Trung Tín 22/4/2016 420,000
7 CĐCS Phường 3 22/4/2016 1,750,000
8 CĐCS Cty TNHH Khoan Long 22/4/2016 350,000
9 CĐCS VP UBND 25/4/2016 2,350,000
10 CĐCS Hội LHPN 25/4/2016 400,000
11 CĐCS TTYTDP 26/4/2016 7,900,000
12 CĐCS Cơ quan LĐLĐ 26/4/2016 800,000
13 CĐCS Cty CP MT Việt Úc 26/4/2016 500,000
14 CĐCS Cty TNHH Xtronics 26/4/2016 1,080,000
15 CĐCS Cty Vilam Engineering VN 27/4/2016 1,470,000
16 CĐCS THCS Lữ Gia 27/4/2016 4,500,000
17 CĐCS Trường GD chuyên biệt 15/5 27/4/2016 690,000
18 CĐCS Cty TNHH Châu Á Mềm 28/4/2016 1,500,000
19 CĐCS Cty TNHH Thảo Dược Việt 28/4/2016 1,110,000
20 CĐCS Cty TNHH Bảo Hiến 28/4/2016 510,000
21 CĐCS Cty CP Phú Thạnh 28/4/2016 2,000,000
22 CĐCS Cty TNHH Toàn Đại Hưng 28/4/2016 1,000,000
23 CĐCS Cty TNHH Cao Thời Đại 28/4/2016 500,000
24 CĐCS Cty TNHH Cân Thăng Long 28/4/2016 450,000
25 CĐCS Cty TNHH Phước Liên 28/4/2016 400,000
26 CĐCS Cty TNHH Âu Việt 28/4/2016 300,000
27 CĐCS Toà án 28/4/2016 1,500,000
28 CĐCS Cty TNHH Hân Thông 28/4/2016 240,000
29 CĐCS Cty TNHH Năm Bốn Tám 29/4/2016 600,000
30 CĐCS Trường Mầm non 16 29/4/2016 1,400,000
31 CĐCS Phường 13 29/4/2016 1,650,000
32 CĐCS Phường 10 29/4/2016 1,700,000
33 CĐCS Trường THCS Việt Mỹ 29/4/2016 420,000
34 CĐCS Trường Tiểu học Việt Mỹ 29/4/2016 650,000
35 CĐCS Phường 8 29/4/2016 2,000,000
36 CĐCS Chi cục Thuế 29/4/2016 6,500,000
37 CĐCS Phường 7 04/5/2016 1,850,000
38 CĐCS Cty TNHH Thanh Bình 04/5/2016 1,320,000
39 CĐCS Cty TNHH Bông Mai 04/5/2016 300,000
40 CĐCS Phường 2 04/5/2016 1,800,000
41 CĐCS Cty CP Bảo Gia 04/5/2016 1,500,000
42 CĐCS Ban BTGPMB 05/5/2016 650,000
43 CĐCS Cty TNHH Nam Trung Bắc 05/5/2016 1,590,000
44 CĐCS Bệnh viện 05/5/2016 10,350,000
45 CĐCS BHXH 06/5/2016 1,450,000
46 CĐCS Viện Kiểm Sát 06/5/2016 1,500,000
47 CĐCS Phường 5 06/5/2016 1,800,000
48 CĐCS Phòng VHTT 06/5/2016 450,000
49 CĐCS Trường THCS Chu Văn An 06/5/2016 4,120,000
50 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 06/5/2016 2,100,000
51 CĐCS Cty Vạn Thái 06/5/2016 450,000
52 CĐCS Trường Mầm non 5 07/5/2016 1,600,000
53 CĐCS Trường Phùng Hưng 07/5/2016 4,200,000
54 CĐCS Trường Mầm non 8 07/5/2016 1,300,000
55 CĐCS Phường 1 07/5/2016 1,750,000
56 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 07/5/2016 1,000,000
57 CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ 07/5/2016 2,000,000
58 CĐCS Thanh tra 07/5/2016 400,000
59 Công đoàn khối Đảng 07/5/2016 2,440,000
60 CĐCS UB MTTQ 07/5/2016 450,000
61 CĐCS Trường bồi dưỡng GD 07/5/2016 800,000
62 CĐCS Trường Quyết Thắng 07/5/2016 1,000,000
63 CĐCS Trường Mầm non 12 07/5/2016 550,000
64 CĐCS Phường 4 07/5/2016 1,750,000
65 CĐCS Trường Mầm non 13 07/5/2016 1,750,000
66 CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ 07/5/2016 550,000
67 CĐCS Trường Lạc Long Quân 07/5/2016 2,850,000
68 CĐCS Trường Nguyễn Thi 08/5/2016 1,400,000
69 CĐCS Trường Lê Anh Xuân 08/5/2016 4,150,000
70 CĐCS Phòng QLĐT 08/5/2016 2,900,000
71 CĐCS Trường Trưng Trắc 09/5/2016 4,200,000
72 CĐCS Đại Thành 09/5/2016 2,000,000
73 CĐCS Trường Mầm non 7 09/5/2016 1,050,000
74 CĐCS Trường Mầm non 14 09/5/2016 1,850,000
75 CĐCS Trường Thái Phiên 09/5/2016 1,350,000
76 CĐCS Trường Mầm non 9 09/5/2016 1,700,000
77 CĐCS Trường Hoà Bình 09/5/2016 2,600,000
78 CĐCS DVCI 09/5/2016 8,610,000
79 CĐCS HTX TM DV 09/5/2016 4,500,000
80 CĐCS Phòng Giáo dục 09/5/2016 900,000
81 CĐCS TNHH Thuận Đức 10/5/2016 300,000
82 CĐCS Quận Đoàn 10/5/2016 600,000
83 CĐCS TTVH 10/5/2016 1,100,000
84 CĐCS TT KTTH Hướng Nghiệp 11/5/2016 1,000,000
85 CĐCS Trường THCS Phú Thọ 11/5/2016 4,050,000
86 CĐCS Trường Mầm non 1 12/5/2016 660,000
87 CĐCS Trường THCS Hậu Giang 12/5/2016 4,000,000
88 CĐCS Phường 15 12/5/2016 1,600,000
89 CĐCS THCS Lê Quý Đôn 12/5/2016 4,700,000
90 CĐCS Trường Mầm non 3 12/5/2016 640,000
91 CĐCS Trường Đề Thám 12/5/2016 2,500,000
92 CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc 12/5/2016 1,950,000
93 CĐCS Phường 16 12/5/2016 1,800,000
94 CĐCS Trường Mầm non Quận 12/5/2016 3,000,000
95 CĐCS Trường MN Minh Anh 12/5/2016 1,050,000
96 CĐCS Trường Mầm non 11 12/5/2016 1,100,000
97 CĐCS Trường Mầm non 6 12/5/2016 1,150,000
98 CĐCS trường Phạm Văn Hai 13/5/2016 1,900,000
99 CĐCS Ban QLĐTXDCT 13/5/2016 750,000
100 CĐCS Phòng Y tế 13/5/2016 350,000
101 CĐCS Hội CTĐ 13/5/2016 300,000
102 CĐCS Trường Tiểu học Âu Cơ 13/5/2016 1,600,000
103 CĐCS Chợ Bình Thới 13/5/2016 700,000
104 CĐCS Cty CP CVN Đầm Sen 13/5/2016 10,000,000
105 CĐCS Chợ Phú Thọ 13/5/2016 350,000
106 CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng 13/5/2016 2,190,000
107 CĐCS Phòng Tài Chính 13/5/2016 950,000
108 CĐCS Phòng TNMT 13/5/2016 1,750,000
109 CĐCS Phòng LĐTBXH 13/5/2016 650,000
110 CĐCS Nhà thiếu nhi 13/5/2016 750,000
111 CĐCS Cty VMB Thăng Long 13/5/2016 1,350,000
112 CĐCS Phường 11 13/5/2016 1,900,000
113 CĐCS Trường Bình Thới 13/5/2016 900,000
114 CĐCS Cty Cao su Trí Thành 13/5/2016 300,000
115 CĐCS TT BDCT 13/5/2016 350,000
116 CĐCS Đội QLĐT11B 13/5/2016 800,000
117 CĐCS Trường Hưng Việt 13/5/2016 3,100,000
118 CĐCS TT Dạy Nghề 13/5/2016 450,000
119 CĐCS Trường Trần Văn Ơn 13/5/2016 3,010,000
120 CĐCS Thi hành án 13/5/2016 1,240,000
121 CĐCS Đội Thanh tra ĐB 13/5/2016 1,600,000
122 CĐCS Phòng kinh tế 13/5/2016 500,000
123 CĐCS TT TDTT 13/5/2016 980,000
124 CĐCS Phòng Nội vụ 13/5/2016 700,000
125 CĐCS Phường 6 13/5/2016 1,750,000
Đơn vị thực hiện sau ngày 15/5/2016
126 CĐCS Trường Mầm non 10 16/5/2016 1,450,000
127 CĐCS Phường 9 16/5/2016 1,750,000
128 CĐCS Trường Mầm non 15 16/5/2016 2,650,000
129 CĐCS Phường 12 16/5/2016 1,800,000
130 CĐCS Cty TNHH Điện Nam Việt 17/5/2016 450,000
131 CĐCS Trường Mầm non 2 17/5/2016 700,000
132 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 17/5/2016 2,000,000
133 CĐCS Cty TNHH Kim Dung 17/5/2016 300,000
134 CĐCS Phường 14 17/5/2016 1,750,000
135 CĐCS Trường Mầm non 4 18/5/2016 800,000
136 CĐCS Cty Việt Mỹ Úc 18/5/2016 4,700,000
137 CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng 18/5/2016 500,000
TỔNG CỘNG 232,770,000

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy