Bảng thông tin tiến độ thực hiện hội nghị CBCC năm 2017.

 

Căn cứ hướng dẫn số 130/HD-LĐLĐ ngày 12/10/2016 của Liên đoàn Lao động Q.11 về việc tổ chức hội nghị CBCC năm 2017. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị của CĐCS khối HCSN và khối Phường chậm nhất đến hết ngày 31/12/2016.


Nay LĐLĐ Q.11 thông tin tiến độ thực hiện HN CBCC như sau:

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1 Phòng Tư Pháp X 30/11/2016
2 BQL Chợ Phú Thọ X 30/11/2016
3 Phòng LĐTBXH X 06/12/2016
4 Phường 16 X 07/12/2016
5 Phường 4 X 08/12/2016
6 Bảo hiểm xã hội X 10/12/2016
7 TT. Dạy nghề X 15/12/2016
8 Hội CTĐ X 15/12/2016
9 Phường 6 X 15/12/2016
10 Phường 7 X 15/12/2016
11 Phường 10 X 15/12/2016
12 TT Y Tế Dự phòng X 16/12/2016
13 Phường 3 X 16/12/2016
14 Phường 12 X 16/12/2016
15 Chợ Bình Thới X 20/12/2016
16 Viện KSND X 21/12/2016
17 Phường 1 X 22/12/2016
18 Phường 13 X 22/12/2016
19 Phường 15 X 22/12/2016
20 Phường 8 X 23/12/2016
21 Thi hành án DS X 23/12/2016
22 Phòng VHTT X 23/12/2016
23 UB MTTQ X 23/12/2016
24 Hội LHPN X 23/12/2016
25 Toà án X 23/12/2016
26 Chợ Lãnh Binh Thăng X 24/12/2016
27 Phường 11 X 26/12/2016
28 Cơ quan LĐLĐ X 26/12/2016
29 TT TDTT X 26/12/2016
30 Phòng TNMT X 26/12/2016
31 Phòng Nội vụ X 26/12/2016
32 Đội QLTT 11B X 26/12/2016
33 Phòng Y tế X 27/12/2016
34 Chi cục Thuế X 28/12/2016
35 Quận đoàn X 28/12/2016
36 Phòng QLĐT X 28/12/2016
37 Phòng Kinh tế X 28/12/2016
38 BQL Chợ Thiếc X 28/12/2016
39 Trung tâm BDCT X 28/12/2016
40 Thanh tra X 28/12/2016
41 Phường 2 X 28/12/2016
42 Phường 5 X 28/12/2016
43 Nhà Thiếu Nhi X 29/12/2016
44 Phường 9 X 30/12/2016
45 Phường 14 X 30/12/2016
46 Phòng Tài Chính X 30/12/2016
47 Bệnh viện X 30/12/2016
48 Ban QLĐTXD CT X 30/12/2016
49 VP UBND Quận X 30/12/2016
50 Ban BT GPMB X 30/12/2016
51 Trung tâm Văn hoá X 30/12/2016
52 Công đoàn khối Đảng X 10/01/2017
53 Thanh tra địa bàn X 10/01/2017

 

Biên tập: Hồng Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy