Bảng thông tin tiến độ thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

 

Căn cứ hướng dẫn số 256/HD-LĐLĐ ngày 24/09/2018 của Liên đoàn Lao động Q.11 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị của CĐCS khối HCSN và khối Phường chậm nhất đến hết ngày 31/12/2018 (riêng đối với CĐCS khối Giáo dục & Đào tạo tổ chức trước ngày 15/11/2018).


Nay LĐLĐ Q.11 thông tin tiến độ thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị CĐCS được cập nhật đến ngày 21/12/2018 như sau:

 

* CĐCS Khối Trường học:

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
01 Trường Tiểu học Phú Thọ X 27/9/2018
02 Trường MN P10 X 04/10/2018
03 Trường Phùng Hưng X 05/10/2018
04 Trường Lê Đình Chinh X 11/10/2018
05 Trường Hưng Việt X 12/10/2018
06 Trường MN P14 X 16/10/2018
07 Trường Trần Văn Ơn X 19/10/2018
08 Trường Nguyễn Bá Ngọc X 19/10/2018
09 Trường MN P02 X 19/10/2018
10 Trường MN P04 X 19/10/2018
11 Trường Đại Thành X 19/10/2018
12 Trường MN P01 X 19/10/2018
13 Trường Đề Thám X 19/10/2018
14 Trường MN P16
19/10/2018
15 Trường Lạc Long Quân X 19/10/2018
16 Trường MN P03 X 19/10/2018
17 Trường Trưng Trắc X 19/10/2018
18 Trường Tiểu học Quyết Thắng X 20/10/2018
19 Trường MN P13
20/10/2018
20 Trường Chu Văn An
20/10/2018
21 Trường MN P15 20/10/2018
22 Trường MN P11 22/10/2018
23 Trường Hòa Bình 22/10/2018
24 Trường MN P05 22/10/2018
25 Trường Thái Phiên 23/10/2018
26 Trường MN P09 26/10/2018
27 Trường MN Quận 11 26/10/2018
28 Trường MN P08 26/10/2018
29 Trường Hậu Giang 26/10/2018
30 Trường Nguyễn Minh Hoàng 27/10/2018
31 Trường Nguyễn Thị Nhỏ X 27/10/2018
32 Trường Phạm Văn Hai 30/10/2018
33 Trường Giáo Dục Chuyên Biệt 15/5 31/10/2018
34 Trường MN P07 02/11/2018
35 Trường Nguyễn Thi 02/11/2018
36 Trường MN P12 X 02/11/2018
37 Trường Âu Cơ X 02/11/2018
38 Trường Lữ Gia 03/11/2018
39 Trường THCS Phú Thọ 03/11/2018
40 Trường Lê Anh Xuân X 03/11/2018
41 Trường Nguyễn Huệ X 08/11/2018
42 Trường Hàn Hải Nguyên X 08/11/2018
43 Trường MN P06 X 09/11/2018
44 Trường Nguyễn Văn Phú X 10/11/2018
45 Trường Lê Quý Đôn X 10/11/2018
46 Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục X 12/11/2018
47 Phòng Giáo Dục

 

* CĐCS Khối Hành Chính Sự Nghiệp:

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
01 Công đoàn giáo dục Theo năm 28/12/2018
02 Bệnh viện quận 11 X 28/12/2018
03 Ban QLĐTXDCT quận 11 X 28/12/2018
04 Ban BTGPMB quận 11 X 28/12/2018
05 VP UBND quận 11 X 28/12/2018
06 Thanh Tra địa bàn quận 11 X 28/12/2018
07 Phòng Tài chính quận 11 X 25/12/2018
08 Phòng Tư pháp quận 11 X 24/12/2018
09 Trung tâm Y Tế quận 11 X 28/12/2018
10 Cơ quan LĐLĐ quận 11 X 21/12/2018
11 Ban QL Chợ Lãnh Binh Thăng X 18/12/2018
12 Ban QL Chợ Thiếc X 27/12/2018
13 Chi cục Thi hành án quận 11 X 28/12/2018
14 Trung tâm Văn hóa quận 11 X Trễ có lý do
15 Công đoàn cơ quan khối Đảng X 26/12/2018
16 Phòng QLĐT quận 11 X 28/12/2018
17 Phòng VHTT - TT quận 11 X 26/12/2018
18 Phòng LĐTB & XH quận 11 X 27/12/2018
19 Trung tâm TDTT quận 11 X 27/12/2018
20 Phòng Kinh tế quận 11 X 28/12/2018
21 UB MTTQ quận 11 X 21/12/2018
22 Hội LHPN quận 11 X 28/12/2018
23 Bảo hiểm Xã hội quận 11 X 22/12/2018
24 Phòng Tài Nguyên Môi trường quận 11 X 28/12/2018
25 Phòng Nội vụ quận 11 X 14/12/2018
26 Quận đoàn quận 11 X 20/12/2018
27 Ban QL Chợ Bình Thới X 25/12/2018
28 Ban QL Chợ Phú Thọ X 25/12/2018
29 Phòng Y Tế quận 11 X 28/12/2018
30 Thanh tra quận 11 X 25/12/2018
31 Trung tâm BDCT quận 11 X 25/12/2018
32 Tòa án Nhân dân quận 11 X 28/12/2018
33 Trung tâm DB GDTX - GDDN quận 11 X 08/12/2018
34 Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 X 21/12/2018
35 Hội Chữ Thập Đỏ quận 11 X 20/12/2018
36 Đội QLTT 11 B X 24/12/2018
37 Chi cục Thuế quận 11 X 17/12/2018
38 Nhà Thiếu nhi quận 11 X 19/12/2018

 

* CĐCS Khối Phường:


STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
01 Phường 01 X 26/12/2018
02 Phường 02 X 21/12/2018
03 Phường 03 X 26/12/2018
04 Phường 04 X 26/12/2018
05 Phường 05 X 26/12/2018
06 Phường 06 X 28/12/2018
07 Phường 07 X 29/12/2018
08 Phường 08 X 28/12/2018
09 Phường 09 X Trễ có lý do
10 Phường 10 X 28/12/2018
11 Phường 11 X 28/12/2018
12 Phường 12 X 27/12/2018
13 Phường 13 X 28/12/2018
14 Phường 14 X 28/12/2018
15 Phường 15 X 25/12/2018
16 Phường 16 X 07/12/2018

 

Bảng tiến độ sẽ tiếp tục cập nhật khi có đơn vị báo cáo đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 về Liên đoàn Lao động quận 11.

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy