Bảng thông tin tiến độ tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2020.

 

Căn cứ hướng dẫn số: 197/HD-LĐLĐ ngày 30/9/2019 của LĐLĐ Q.11 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị của CĐCS Khối Phường và Khối Hành Chính Sự Nghiệp chạm nhất đến hết ngày 31/12/2019 (riêng Khối Trường học công lập tổ chức trước ngày 15/11/2019).


Nay, LĐLĐ Q.11 thông tin tiến độ thực hiện Hội nghị cán bộ, Công chức, Viên chức của các đơn vị CĐCS được cập nhật đến ngày 28/11/2019 như sau:


* CĐCS Khối Trường học:

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
01 MN P01 X 06/11/2019
02 MN P02 X 18/10/2019
03 MN P03 X 18/10/2019
04 MN P04 X 15/11/2019
05 MN P05 X 18/10/2019
06 MN P06 X 08/11/2019
07 MN P07 X 01/11/2019
08 MN P08 X 25/10/2019
09 MN P09 X 01/11/2019
10 MN P10 X 05/9/2019
11 MN P11 X 18/10/2019
12 MN P12 X 01/11/2019
13 MN P13 X 18/10/2019
14 MN P14 X 18/10/2019
15 MN P15 X 18/10/2019
16 MN P16 X 25/10/2019
17 MN Q11 X 01/11/2019
18 TH Hưng Việt X 12/9/2019
19 TH Nguyễn Thi X 03/10/2019
20 TH Phạm Văn Hai X 30/10/2019
21 TH Trần Văn Ơn X 18/10/2019
22 TH Hòa Bình X 14/10/2019
23 TH Âu Cơ X Tháng 12 (trễ)
24 TH Đề Thám X 17/10/2019
25 TH Lạc Long Quân X 01/11/2019
26 TH Hàn Hải Nguyên X 12/11/2019
27 TH Phùng Hưng X 04/10/2019
28 TH Nguyễn Bá Ngọc X 18/10/2019
29 TH Thái Phiên X 18/10/2019
30 TH Quyết Thắng X 18/10/2019
31 TH Phú Thọ X 30/9/2019
32 TH Đại Thành X 21/10/2019
33 TH Trưng Trắc X 01/11/2019
34 TH Lê Đình Chinh X 09/10/2019
35 TH Nguyễn Thị Nhỏ X 08/11/2019
36 THCS Lê Anh Xuân X 18/11/2019 (trễ)
37 THCS Nguyễn Văn Phú X 19/10/2019
38 THCS Nguyễn Huệ X 21/10/2019
39 THCS Lê Quý Đôn X 28/10/2019
40 THCS Nguyễn Minh Hoàng X 31/10/2019
41 THCS Chu Văn An X 02/11/2019
42 THCS Phú Thọ X 10/10/2019
43 THCS Lữ Gia X 18/10/2019
44 THCS Hậu Giang X 11/11/2019
45 Giáo dục chuyên biệt 15/5 X 19/9/2019
46 Bồi dưỡng Giáo dục Q.11 X 08/11/2019
47 Phòng GD&ĐT Q.11 X Tháng 12 (trễ)

 

* CĐCS Khối Hành Chính Sự Nghiệp:

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 

* CĐCS Khối Phường:

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy