1/ Các biểu mẫu năm 2012.

 

STT

Tên văn bản

Số/Ký hiệu Ban Hành

Tải

Văn bản

1 Mẫu báo cáo số liệu 6 tháng, năm. Mẫu 2012 Tải về
2 Mẫu biên bản kiểm tra tiền mặt. Mẫu 2012 Tải về
3 Mẫu b/b kiểm tra tài chính của CĐCS. Mẫu 2012 Tải về
4 Mẫu b/b kiểm tra chấp hành điều lệ của CĐCS. Mẫu 2012 Tải về
5 Mẫu b/c số liệu tổ chức hàng quý (Ngoài nhà nước). Mẫu 16/11/2012 Tải về
6 Mẫu b/c số liệu tổ chức hàng quý (Phường, HCSN). Mẫu 16/11/2012 Tải về
7

Mẫu b/c lương, thưởng Tết Qúy Tỵ 2013 (Phường, HCSN).

Mẫu 15/11/2012 Tải về
8

Mẫu b/c lương, thưởng Tết Quý Tỵ 2013 (Ngoài nhà nước).

Mẫu 15/11/2012 Tải về
9

Hướng dẫn hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở.

HD 2012 Tải về
10

Mẫu văn bản đề nghị thành lập CĐCS.

CV-DN 2012 Tải về
11

Công văn về việc chuẩn y UB kiểm tra lâm thời CĐCS.

CV-DN 2012 Tải về
12

Mẫu đề nghị cấp dấu CĐCS.

CV-DN 2012 Tải về
13

Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho UV/BCH CĐCS.

CV-DN 2012 Tải về
14

Danh sách Cán bộ CNVC-LĐ xin gia nhập CĐ.

CV-DN 2012 Tải về
15

Bảng chiết tính trích nộp kinh phí đoàn phí.

LĐLĐ 2012 Tải về
16

Bảng kê chứng từ thu chi NCCĐ.

LĐLĐ 2012 Tải về
17

Phiếu thăm hỏi Đoàn viên.

C01-TLĐ 2012 Tải về
18

Phiếu thu - chi.

C22-H 2012 Tải về
19

Mẫu thống kê đăng ký thực hiện tháng công nhân 2012.

LĐLĐ 2012 Tải về
20

Mẫu Cam kết của CĐCS về ATGT 2012.

LĐLĐ 2012 Tải về
21 Mẫu Cam kết của Cán bộ, Đoàn viên, CNVC-LĐ về ATGT 2012. LĐLĐ 2012 Tải về
22

Hướng dẫn báo cáo tinh hình hoạt động CĐCS năm 2012.

LĐLĐ 2012 Tải về
23 Nội dung tiêu chuẩn chấm thi đua năm 2012 (CĐCS ngoài nhà nước). LĐLĐ 2012 Tải về
24 Nội dung tiêu chuẩn chấm thi đua năm 2012 (CĐCS khối nhà nước). LĐLĐ 2012 Tải về
25

Mẫu thống kê đăng ký thực hiện tháng công nhân 2012.

LĐLĐ 2012 Tải về
26

Quy chế thu chi Quỹ Công đoàn.

QĐ-CĐCS 2007 Tải về
27 Giấy đề nghị tạm ứng. 19/2006/QĐ-BTC 2006 Tải về
28 Giấy thanh toán tạm ứng. 19/2006/QĐ-BTC 2006 Tải về
29 Giấy đề nghị thanh toán. 19/2006/QĐ-BTC 2006 Tải về
30

Sổ thu đoàn phí.

S81-TLĐ 2006 Tải về

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy